Vredelaan krijgt comfort- en fietssuggestiestroken

Kortrijk Spreekt en Kortrijk Fietst

Vredelaan krijgt comfort- en fietssuggestiestroken

In de Vredelaan rijden veel fietsers. Vooral jongeren van de scholencampussen in de Oudenaardsesteenweg en de Minister de Taeyelaan gebruiken deze verbindingsweg. Het grootste deel van de rijweg in Vredelaan bestaat uit kasseien. Fietsers rijden daarom op het trottoir om de kasseien te mijden. Het college van burgemeester en schepen besliste op 15 mei 2017 om in het kasseigedeelte van de Vredelaan comfortstroken aan te leggen in asfalt.  Dat zal gemakkelijker en vooral veiliger zijn voor de fietsers. In de Vredelaan komen ook okergele fietssuggestiestroken. Via dezelfde opdracht legt de stad een fietsdoorsteek aan in de Visserskaai. Aan de fietsdoorsteken in de Vlaskaai gebeuren aanpassingswerken.

Start van de werken: 19 juni 2017 (einde voorzien augustus 2017)

Alweer een realisatie van Kortrijk Spreekt

Tijdens “Kortrijk Spreekt op toer” van 12 februari 2017 (omgeving Vredelaan) vroegen veel bewoners naar meer veilige fietspaden en een goede aansluiting op andere fietspaden in hun buurt. Betere fietspaden is een prioriteit van zowel het stadsbestuur als de bewoners.

1 km fietssuggestiestrook in de Vredelaan

Het grootste deel van de rijweg in de Vredelaan bestaat uit kasseien. Dat is  niet comfortabel voor fietsers. Sinds de stad in 2003 de voetpaden in de Vredelaan vernieuwde, rijden fietsers op het comfortabele trottoir in plaats van op straat om de kasseien te mijden. De fietsers rijden zo veel te dicht bij de opritten en dat zorgde al voor verschillende ongevallen.

Door langs beide zijden van de straat, een deel van de kasseien te overlagen met asfalt, krijgen de fietsers comfortstroken op de rijweg. Deze comfortstroken krijgen bovendien een okergele kleur. Ook in de rest van de Vredelaan worden fietssuggestiestroken gemarkeerd. Dat is in totaal ruim 1 km fietssuggestiestrook.

Verharde fietsdoorsteek van Visserskaai naar kanaal Bossuit-Kortrijk

De stad legt een fietsdoorsteek aan doorheen de groenberm van de Visserskaai om comfortabeler de Visserskaai te kunnen oversteken naar het vrij liggend fietspad.

Fietsdoorsteken van Vlaskaai naar Leie minder hinderlijk

In de Vlaskaai ter hoogte van de Doornstraat zijn er 3 doorsteken naar het fietspad langs de Leie met een niveauverschil tussen de greppel en borduur van ongeveer 6,5 cm. Dat is zeer hinderlijk voor fietsers. De stad laat deze niveauverschillen beperken tot 1 cm.

Opgemaakt op: 17/05/2017

Reactie toevoegen