Voorstelling stadsbestuur 2019-2024

coalitie

Deze middag vond de persvoorstelling plaats van het College van Burgemeester en Schepenen. Benieuwd?

Je vindt hierbij het overzicht van de toegekende schepenambten.

Burgemeester
Vincent Van Quickenborne, 45 jaar

• Veiligheid
• Brandweer
• Politie
• Preventie
• Digitale transformatie
• Diversiteit en inburgering
• GAS
• Strategische planning
• Coördinatie stedenbeleid
• Externe relaties en samenwerking
• Eurometropool
• Intercommunales en samenwerking met derden
• Bestuurszaken
• Communicatie
• Recht
• Protocol

Schepen van Bouwen, Wonen en
Stadsvernieuwingsprojecten en 1e schepen
Wout Maddens, 58 jaar

• Wonen
• Bouwen
• Huisvesting
• Sociale huisvesting
• Stadsvernieuwingsprojecten
• Stedenbouw
• Ruimtelijke Ordening
• Grondbeleid

Schepen van Economie, Energie en Sport
Arne Vandendriessche, 35 jaar

• Ondernemen
• Economie
• Middenstand
• Markten
• Braderieën en foren
• Landbouw
• Toerisme
• Sport
• Facility
• Energie
• Beleef Kortrijk

Schepen van Dienstverlening,
Deelgemeenten, Nette Stad en Kortrijk Spreekt
Ruth Vandenberghe, 45 jaar

• Bevolking
• Burgerzaken
• Onthaal en Stadhuis
• 1777
• Administratieve Vereenvoudiging
• Deelgemeenten
• Nette stad
• Groenonderhoud
• Afvalbeleid
• Onderhoud begraafplaatsen
• Kortrijk Spreekt
• Ontmoetingscentra
• Gebiedswerking
• Coördinatie wijkteams
• Vrijwilligers

Schepen van Sociale Zaken,
Armoedebestrijding en Onroerend Erfgoed
Philippe De Coene, 58 jaar

• Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
• Sociale zaken
• Zorg
• Armoedebestrijding
• Consumenten
• Welzijn
• Kinderopvang
• Senioren
• @llemaal digitaal
• Sociale economie
• Gelijke kansen
• Flankerend onderwijsbeleid
• Werk en Activering
• Onroerend erfgoed

Schepen van Milieu, Klimaat, Biodiversiteit,
Kinderen en Jongeren
Bert Herrewyn, 39 jaar

• Biodiversiteit en natuur
• Leefmilieu
• Milieuvergunningen
• Klimaat
• Gezonde lucht
• Kinderen en jongeren
• Mondiaal beleid
• Groenbeleid
• Dierenwelzijn

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
Axel Weydts, 36 jaar

• Mobiliteit
• Openbare werken
• Kortrijk Fietst
• Kortrijk Stapt

Schepen van Cultuur
Axel Ronse, 37 jaar

• Cultuur
• Musea
• Bibliotheken
• Archief
• Buda vzw
• Roerend Erfgoed

Schepen van Modern en Nieuw Bestuur, Onderwijs en Evenementen
Kelly Detavernier, 39 jaar

• Financiën
• Budget
• Personeel
• Interne organisatie
• Kerkfabrieken
• Jumelages
• Onderwijs
• Evenementen

Algemeen Directeur
Nathalie Desmet, 43 jaar

Voorzitter van de Gemeenteraad
Tiene Castelein, 39 jaar

 

Download het overzicht in PDF

Foto: Henk Deleu