Voorbereidende werken aan trompetaansluiting A19 en R8 van start

Gepubliceerd op Maandag 25 april 2022

Op dinsdag 19 april startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de volgende voorbereidende werken voor de aanleg van de trompetaansluiting van de A19 met de R8 in Kortrijk. Het op- en afrittencomplex wordt de komende jaren veiliger en vlotter ingericht. Tot aan het zomers bouwverlof worden er voorbereidende werken uitgevoerd.

Terrein bouwrijp gemaakt

Sinds midden februari voerde een aannemer voorbereidende werken uit, langs de A19 en de R8, om het terrein bouwrijp te maken. Zo kon de aannemer het nodige studiewerk en voorbereidend werk uitvoeren.

Grondwerken en sonderingen

Vanaf dinsdag 19 april worden er verdere voorbereidingen getroffen, naast de A19 en de R8. Er worden grondwerken uitgevoerd zodat de bemalingsinstallatie geplaatst kan worden. Tot aan het zomers bouwverlof wordt de bemalingsinstallatie geoptimaliseerd. Daarnaast worden er ook sonderingen uitgevoerd, om de stabiliteit van de bodem te onderzoeken. Deze werken duren tot aan het zomers bouwverlof.

Inname rechterrijstrook A19 en knip Dappaardsstraat

Om de werken uit te voeren wordt de rechterrijstrook op de A19 ingenomen, ter hoogte van de Dappaardstraat. Dit zal hinder veroorzaken voor het verkeer. De Dappaardstraat zelf zal ook geknipt worden. Fietsers en autoverkeer volgen er een lokale omleiding via de Gullegemsesteenweg, de Hugo Verriestlaan, de Grote Ieperstraat en de Peter Benoitstraat.

Aanpassingen verkeerswisselaar E403-A19 Moorsele

Vanaf 9 mei zal er grotere hinder zijn. Dan starten aanpassingswerken aan de verkeerswisselaar E403-A19 Moorsele. Om de verkeersveiligheid op het complex te verhogen en om het verkeer er vlotter te laten rijden tijdens en na de aanleg van de trompetaansluiting, worden er telkens twee invoegstroken uit elkaar getrokken op de verkeerswisselaar. Op de A19 zal het invoegen van de parallelweg naar de A19 eerst gebeuren. Zo kan verkeer komende van Brugge, verderop apart invoegen op de A19. Hetzelfde principe wordt toegepast op de E403 richting Brugge. Eerst zal ingevoegd worden vanop de parallelweg naar de E403 en verderop zal het invoegen van de oprit richting Brugge kunnen gebeuren. Door de vrijgekomen ruimte zal de bocht in de oprit naar Brugge vloeiender gemaakt worden, wat voor een veiligere verkeerssituatie zal zorgen. Vóór het zomers bouwverlof begint, zijn ook deze werken achter de rug.

Tijdens de werken zal er hinder zijn op de verkeerswisselaar:

  • Er blijft 1 rijstrook beschikbaar voor verkeer richting Ieper op de A19. Verkeer op de parallelweg naast de A19 rijdt op de pechstrook.
  • Er blijven 2 rijstroken beschikbaar voor verkeer richting Brugge op de E403. Verkeer op de parallelweg naast de E403 rijdt op de pechstrook.
  • De verbindingsweg van de A19 naar de E403 wordt afgesloten. Verkeer naar Brugge volgt een omleiding via de lussen van de verkeerswisselaar Moorsele.

Op de hoogte blijven?

Wil je graag op de hoogte blijven van de vorderingen van de werken aan de trompetaansluiting? Schrijf je in op de digitale nieuwsbrief van het Agentschap Wegen en Verkeer via wegenenverkeer.be/kortrijk-west.

trompetaansluiting R8