Vogelgriepbesmetting in Lauwe

Er is een besmetting vastgesteld van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 bij de dieren van een pluimveehandelaar in Lauwe (deelgemeente van Menen).

Wat zijn de gevolgen hiervan?

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft rond het bedrijf met de besmettingshaard twee zones afgebakend:

Het FAVV meldt dat de afbakening van de zones ten minste 3 weken zal behouden blijven.

Ik heb pluimvee en/of vogels (kippen, eenden, ganzen, fazanten, duiven, vinken...). Wat moet ik doen?

Het FAVV legt volgende maatregelen op:

Maatregelen in beide zones:

  • Elke inwoner met pluimvee of vogels moet binnen de 72 uur een inventaris bezorgen aan de burgemeester, waarin aangegeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden.

Heb je pluimvee en/of vogels? Vul dan het formulier in ten laatste op maandagavond 19 juni 2017. Klik hier voor het digitale formulier. | Formulier op papier invullen kan via dit formulier - klik hier 

De stad moet de gegevens doorsturen naar het FAVV.

  • Alle vervoer van pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden. Voor de professionele sector gelden nog een reeks aanvullende maatregelen. Zij krijgen instructies van het FAVV.

Bijkomende maatregel enkel voor het beschermingsgebied: straal 3 km rond bedrijf (klik hier voor de afbakening)

  • Alle pluimvee moet opgehokt worden en binnen gevoederd en gedrenkt worden. Dat wil zeggen dat er moet vermeden worden dat wilde vogels in contact komen met het pluimvee en dat er moet voorkomen worden dat uitwerpselen van wilde vogels in voedsel of water kunnen terechtkomen.

 

Oproep

Het is absoluut noodzakelijk om de opgelegde maatregelen strikt toe te passen om deze besmettingen niet te laten uitdeinen.

Hoe zit het met de consumptie van vlees en eieren?

Consumenten kunnen gerust zijn: alle pluimveevlees en eieren zijn veilig en kunnen zonder problemen gegeten worden. Er zijn ook geen aanwijzingen dat mensen of huisdieren kans lopen op besmetting.

Bij vragen? Neem contact met:

 
Opgemaakt op: 17/06/2017

Reactie toevoegen