Vlamingenstraat en Keer der Vlamingenstraat in het nieuw

Gepubliceerd op Donderdag 23 juli 2020

De heraanleg van de wegenis en nutsleidingen van de Vlamingenstraat en de Keer der Vlamingenstraat is afgerond. Hierdoor wordt terug een veilige zone voor voetgangers en fietsers gecreëerd binnen een autoluwe zone van het centrum van Kortrijk.

Beperkte vertraging van drie weken

Het wegdek en de voetpaden in de Vlamingenstraat en de Keer der Vlamingenstraat stonden al lang op de agenda om aangepakt te worden om zo de veiligheid van de fietsers en voetgangers te kunnen garanderen. De nutsmaatschappijen zijn gestart op 3 februari 2020 met het vernieuwen van hun leidingen. De coronacrisis betekende echter dat deze voorbereidende werken een vertraging van drie weken opliep. De effectieve wegeniswerken gingen op 25 mei van start en duurden ongeveer zeven weken.  

Nieuw woonerf met link naar het verleden van de straat

Beide straten zijn heraangelegd als een woonerf. Binnen een woonerf mogen de voetgangers de volledige breedte van de weg gebruiken. De snelheid van het verkeer is beperkt tot 20 km/u en bestuurders mogen de voetgangers niet hinderen. De hele straat werd op hetzelfde niveau afgewerkt met een verzonken greppel. Deze greppels werden heraangelegd in de originele blauwstenen kasseien die in 1974 overlaagd werden met asfalt. Hierdoor wordt een mooie link met het verleden van de straat behouden.

Ter hoogte van de aansluitingen van de Spoorweglaan met de Vlamingenstraat en de Keer der Vlamingenstraat zijn de voetpaden doorgetrokken om de woonerfzone te benadrukken. Het inrijden van het woonerf is geaccentueerd met opritborduren die toegankelijk zijn voor mindervaliden.