Vernieuwen Boerderijstraat

Op maandag 11 februari 2019 starten de werken in het kader van de heraanleg van de Boerderijstraat. Alvorens met de eigenlijke wegeniswerken te starten vernieuwen de nutsmaatschappijen de leidingen en overkoppelingen op de woningen. Ook de openbare verlichting wordt vervangen door een energiezuinige versie. De werken verlopen gefaseerd om de hinder te beperken.

Beknopt overzicht van de gefaseerde werken + bijkomende verkeerssituatie :

Fase 1 : Tussen Sint-Denijsestraat en kruispunt Volksplein (aanleg nieuwe leidingen)

 • Werken starten op 11 februari en duren vermoedelijk 1 week (mits gunstige weersomstandigheden)
 • Dit gedeelte van de Boerderijstraat is volledig afgesloten voor verkeer
 • Verkeer wordt omgeleid via de Doorniksewijk – Toekomststraat  – Sint- Denijsestraat en omgekeerd en via de Sint- Denijsestraat – Wagenmakersstraat – Sint-Rochuslaan – Doorniksestraat
 • Het deel Boerderijstraat tussen de Doorniksewijk en het Volksplein wordt doodlopend en is voorbehouden voor plaatselijk verkeer
 • Het kruispunt Vooruitgangsstraat – Volksplein blijft toegankelijk

Fase 2 : Tussen kruispunt Volksplein en Doorniksewijk (aanleg nieuwe leidingen)

 • Werken starten 21 februari 2019 en duren vermoedelijk 3 weken (mits gunstige weersomstandigheden)
 • Dit gedeelte van de Boerderijstraat is volledig afgesloten voor het verkeer
 • Het verkeer wordt omgeleid via de Doorniksewijk – Toekomststraat – Sint-Denijsestraat en omgekeerd en via de Wagenmakersstraat – Sint-Rochuslaan – Doorniksestraat
 • Het deel Boerderijstraat tussen de Sint-Denijsestraat en het Volksplein wordt doodlopend en is voorbehouden voor plaatselijk verkeer
 • Het kruispunt Vooruitgangsstraat – Volksplein blijft toegankelijk

Fase 3 : Tussen kruispunt Volksplein en Doorniksewijk ( vernieuwen aansluitingen)

 • Werken starten half maar 2019t en duren vermoedelijk 3 weken (mits gunstige weersomstandigheden)
 • Eénrichtingsverkeer in de volledige Boerderijstraat, richting Doorniksewijk
 • Plaatselijk zal ter hoogte van de woning waar men de aansluiting aan het vernieuwen is, een parkeerverbod gelden

Fase 4 : Tussen kruispunt Volksplein en Doorniksewijk (vernieuwen aansluitingen)

 • Werken starten begin april 2019 en duren vermoedelijk 5 weken (mits gunstige weersomstandigheden)
 • Eénrichtingsverkeer in de volledige Boerderijstraat,  richting Doorniksewijk
 • Plaatselijk zal ter hoogte van de woning waar men de aansluiting aan het vernieuwen is, een parkeerverbod gelden