Vernieuwd fietspad tussen Havenkaai en Graaf Karel de Goedelaan open op 16 april

Het Jaagpad langs de Leie, dat de verbinding vormt tussen de Havenkaai en de Graaf Karel de Goedelaan was anderhalf jaar niet bruikbaar. Het pad moest omwille van de werken op Kortrijk Weide afgesloten worden. De stad maakte van de gelegenheid gebruik om het fietspad volledig te vernieuwen en te integreren in het ontwerp Kortrijk Weide. Op 16 april gaat het terug open. Een hele opluchting voor de vele scholieren en studenten uit de Graaf Karel de Goedelaan die zo de drukke Burgemeester Lambrechtlaan en Magdalenastraat opnieuw kunnen vermijden.

Het Jaagpad tussen de Havenkaai en de Graaf Karel de Goedelaan wordt dagelijks door heel wat scholieren en de studenten uit de Graaf Karel de Goedelaan gebruikt. Deze trage verbinding is een veilig alternatief voor de drukke Burgemeester Lambrechtlaan en Magdalenastraat.

Door de werken op Kortrijk Weide werd het Jaagpad anderhalf jaar afgesloten. Aannemer Stadsbader moest het Jaagpad op verschillende plaatsen onderbreken om rioleringswerken uit te voeren. Bovendien zorgde de verder gelegen stapelplaats om aarde af te voeren per vrachtschip voor onveilige situaties voor fietsers.

Fietsers moesten tijdelijk omrijden via de Burgemeester Lambrechtlaan en Magdalenastraat.

Volledig nieuw fietspad

De stad maakte van de gelegenheid gebruik om het fietspad daar volledig te vernieuwen. Het pad loopt daar nu niet langer vlak naast de Leie maar wel doorheen het nieuwe stadspark van Kortrijk Weide. Het pad is aangelegd in beton en heeft nu openbare verlichting. Voordien was het pad niet verlicht.