Verkiezing nieuwe belleman

Gepubliceerd op Maandag 25 mei 2020

Stad Kortrijk opent de verkiezing voor een nieuwe belleman. Kandidaten kunnen zich tot half juli aanmelden om Peter Caesens op te volgen, die enkele maanden geleden om het leven kwam tijdens een hevige woningbrand. De verkiezing zal plaatsvinden tijdens de Rollofeesten in Rollegem.

Procedure

De aanduiding van een belleman als opvolger van Peter Caesens zal gebeuren via een verkiezing. Kandidaten kunnen zich spontaan aanmelden voor een preselectie. De verkiezing wordt opgevat als een wedstrijdformule met proeven, als onderdeel van de Rollofeesten in Rollegem. Hiervoor worden enkel de beste kandidaten uit de preselectie uitgenodigd.

Kandidaten dienen aan volgend profiel te voldoen:

 • Man of vrouw (meerderjarig)
 • Afkomstig van, wonend te of op één of andere manier sterk verbonden met Kortrijk (en deelgemeenten).
 • Gemotiveerd om als spreekbuis op te treden van de stad en van Kortrijkse organisaties naar het publiek toe.
 • Bereid om regelmatig aanwezig te zijn op evenementen, manifestaties, feesten allerhande en daar als omroeper op te treden.
 • Flexibel, taalvaardig en voorzien van enig improvisatietalent.
 • Assertief maar met zin voor relativering (ludiek).

Hoe deelnemen?

 • Kandidaten stellen zichzelf schriftelijk voor en lichten toe hoe ze hun rol als bellenman willen invullen.
 • Kandidaten sturen een kort filmpje mee om hun vaardigheid als spreker in het openbaar te illustreren.
 • Kandidaten doen zelf een voorstel of suggestie voor hun uniform (mag een tekening of foto zijn)
 • Inzendingen ten laatste tegen 15 juli naar bernard.pauwels@kortrijk.be

Wat bieden we:

 • De benoeming als belleman is voor onbepaalde duur. De aanstelling wordt officieel bekrachtigd door de gemeenteraad. De verkozen belleman heeft het alleenrecht om als belleman op te treden op grondgebied Kortrijk, maar kan zich indien nodig laten vervangen of bijstaan.
 • De verkozene kan lid worden van de Orde van de Bellenmannen en in die hoedanigheid de stad vertegenwoordigen bij bepaalde gelegenheden en deelnemen aan wedstrijden.
 • De verkozene krijgt een bel en een uniform van de stad, waarbij rekening wordt gehouden met zijn voorkeur of suggestie.
 • Geen vaste vergoeding maar de organisator voorziet per optreden een kleine vergoeding in natura (eet- en drankbonnen of  geschenkpakket).