Nieuws - meest recent

De nutswerken in de Doorniksewijk zijn gestart. Omwille van die werken geldt sinds dinsdag éénrichtingsverkeer tussen de Loofstraat en de tunnel. Vanaf maandag 24 april tot half november 2017 wordt over de volledige Doorniksewijk éénrichting ingevoerd. Verkeer richting centrum blijft mogelijk. Het éénrichtingsverkeer geldt ook voor fietsers. Dat is absoluut nodig voor hun veiligheid.

Woon & Zorg Heilig Hart breekt op 24 en 25 april de kraan af die staat in de Budastraat op de groenzone vlak voor de Budabrug.

De Steenstraat is al jaren in slechte staat. Behalve de heraanleg van de straat (1,2 km) is ook de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel noodzakelijk waardoor dit een zwaar investeringsdossier is. Het college van burgemeester en schepenen gunde gisteren de studieopdracht voor de heraanleg van de Steenstraat tussen de Heulsekasteelstraat en de R8.

De voorbereidende werken voor de heraanleg van Heuleplaats zijn volop aan de gang. Op 2 mei 2017 start de eerste fase van eigenlijke werken: de riolerings- en wegeniswerken in de Kortrijksestraat en de Peperstraat. Het verkeer tussen Heuleplaats en de Kortrijksestraat wordt hierdoor tot aan het bouwverlof van juli 2017 omgeleid via de Stijn Streuvelslaan.

Vandaag werd de Schoonwaterstraat afgesloten ter hoogte van de Heulsestraat. Op vrijdag 29 april gaat de overweg in de Heulsestraat terug open voor het verkeer.

2 reacties

Het stadsbestuur wil de fietsverbinding tussen Rollegem en Kortrijk veiliger maken en start op 2 mei 2017 een proefproject: De Munkendoornstraat wordt voor 6 maanden afgesloten voor het doorgaand verkeer. De stad stelde deze maatregel voor aan de bewoners in februari 2016. De uitvoering werd uitgesteld tot na de werken aan de President Kennedylaan.

De Doorniksestraat en de Grote Markt werden aangelegd met oneffen gladde greppels. Voor de fietsers is dat gevaarlijk. Binnenkort laat de stad de gladde greppels vervangen in de Doorniksestraat en de Grote Markt (tussen de C&A en de Rijselsestraat).

De Overleiestraat is op 21 april onderbroken voor het doorgaand verkeer. Alle handelszaken en woningen blijven bereikbaar.

Dinsdag 18 april 2017 is een belangrijke datum want dan verhuizen de eerste fietsenstallingen en start de inrichting van de tijdelijke busterminals in de Minister Tacklaan.

6 reacties

Er werd een nieuwe planning opgesteld voor de werken aan de nutsleidingen en het voetpad in de Doorniksewijk.