Verantwoordelijke planning en productie cultuur- en muziekcentrum (C4-C5)

04 februari 201924 februari 2019
Gordijn schouwbrug

Verantwoordelijke planning en productie Cultuur- en Muziekcentrum (C4-C5)

Het team van Cultuurcentrum Kortrijk bestaat uit 5 operationele teams onder leiding van de directeur:  Realisatie - Artistieke werking - Communicatie - UiT in Kortrijk - Coördinatie Track.

We zoeken een verantwoordelijke planning en productie voor het team Realisatie.

DE JOB

Het team Realisatie is het centrale team in de organisatie dat de dagelijkse werking mogelijk maakt. Samenwerking met elk van de andere teams is hiervoor cruciaal. De “Verantwoordelijke Planning en Productie” is de verantwoordelijke van dit team en zorgt voor de nodige praktische leiding, coördinatie en planning. Hij/zij is dus dé tussenpersoon tussen de verschillende teams in de werking en maakt de productionele en technische vertaling van de inhoudelijke programmering en de verhuur van de zalen.
De “Verantwoordelijke Planning en Productie” werkt nauw samen met de directeur en de programmatoren en projectleiders van de Artistieke Werking. Hij/zij stuurt drie subteams aan en werkt aan de optimalisering van de interne processen tussen die teams.

De drie subteams zijn: podiumtechniek, logistiek en administratie. Het opzet is om vanuit één centrale planning voor de werking van het cultuurcentrum de verschillende sub-planningen af te leiden. De job houdt onder meer  in: het opmaken van uurroosters voor de technische- en schoonmaakploeg, de evoluties in het vakgebied opvolgen, vormingsbehoeften bij de medewerkers detecteren, mee opvolgen van aankoopbeleid technisch materiaal, herstellingsnoden detecteren, projecten en residenties technisch coördineren en dispatchen, verbouwingsdossiers mee opvolgen, opvolgen van allerhande exploitatie-elementen, processen optimaliseren tussen de verschillende exploitatieteams in de werking,  

Je geeft rechtstreeks leiding aan een 20-tal personen, in nauw overleg met de directeur.

Cultuurcentrum Kortrijk vervult een sleutelrol in het cultuurbeleid van de stad & regio. We nemen die rol op via 3 verschillende pijlers:

  • Schouwburg Kortrijk, waarmee we in onze binnenkort 100 jaar oude Schouwburg een eigen artistieke werking brengen met een focus op presentatie en participatie, waarmee we lokale verenigingen en organisaties ondersteunen, waarmee we cultuurprojecten en -experimenten in de stad en regio ontwikkelen en waarmee we kunst- en cultuureducatie organiseren. Naast een aantal polyvalente ruimtes exploiteren we in de Schouwburg 2 podia met een capaciteit van 820 en 120 plaatsen.
  • Muziekcentrum Track, het epicentrum van Kortrijk Muziekstad, waar we een platform uitbouwen om concerten, muziekeducatie, creativiteit en ondernemerschap rond muziek in de stad te versterken. Naast repetitieruimtes, leslokalen, vergaderzalen, kantoren en andere polyvalente ruimtes exploiteren we in het muziekcentrum 2 podia met een capaciteit 230 en 80 plaatsen.
  • UiT in Kortrijk, onze ticketing service voor culturele organisaties in de stad
     

Vanuit het Cultuurcentrum Kortrijk geloven we sterk in de rol van kunst en cultuur als tool om een impact te realiseren in onze diverse maatschappij. We willen kunst en cultuur gebruiken om via verbinding en confrontatie een dialoog te genereren en een actieve betrokkenheid met de samenleving te creëren. Onze doelstelling is dan ook een zo groot mogelijke cultuurparticipatie en –betrokkenheid van alle inwoners van onze stad en regio na te streven.  Het is onze rol als cultuurcentrum tussen publiek en artiest te kunnen staan en om afhankelijk van de doelgroep en de beoogde impact op zoek te gaan naar de juiste vorm. Naast ons podium geloven we daarom heel sterk in partnerships met stedelijke en private partners om cultuurprojecten te realiseren in de stad en om zo met artiesten aan de slag te gaan in de stad, met de bewoners, voor de bewoners.

Volledige functiebeschrijving

Toelatingsvoorwaarden en PROCEDURE

1. Preselectie op basis van cv: Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring in de werking van een cultuurcentrum (o.a. technische kennis ivm essentiêle aspecten van het takenpakket : veiligheid, theatermechanica, scenebeeld en decor, licht en geluid, audiovisuele technieken, ...) 

2. Capaciteitstest:  De capaciteitstest heeft als doel een beeld te geven van het denk- en werkniveau van een (toekomstig) medewerker/leidinggevende. Het meet niet alleen het aangeboren deel, maar ook de intelligentie die verworven is door kennis ervaring en vaardigheden. Resultaat : geslaagd/niet geslaagd.

3. Case gevolgd door een interview

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve die minstens 2 jaar geldig is.

AANBOD

• een contract op C4/5-niveau van onbepaalde duur na 2 x 6 maanden 
• maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar)
• gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,23 euro/km
• een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster
• naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
• een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

SOLLICITEREN

Inschrijven kan digitaal tot en met 24 februari 2019, enkel digitaal.

Heb je nog vragen? Dan kan je steeds terecht bij Team HR - bel 17 77 of vacatures@kortrijk.be.

Kortrijk staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.