Nieuws - meest recent

17/09

Wie zijn gelabelde fiets op een correcte manier sluit aan de fietsstallingen van de stationsomgeving maakt kans op een leuke, praktische fietstas.

Maandag 25 september starten de voorbereidende werken voor de bouw van een fiets- en bustunnel (verplaatsen nutsleidingen, werken aan talud, afbraak fietsbrug Zandstraat..) in de Zandstraat.
Vanaf half november 2017 tot eind 2018 volgen de eigenlijke bouwwerken van de fiets- en bustunnel. De verkeershinder tijdens deze werken is beperkt. Grote verkeershinder wordt maar verwacht vanaf begin 2019 tijdens de bouw van een wegtunnel onder de Zandstraat. Deze werken kaderen in de realisatie van het eerste deel van het Stationsproject Kortrijk.

Er is een besmetting vastgesteld van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 bij de dieren van een pluimveehandelaar in Lauwe (deelgemeente van Menen).

Wat zijn de gevolgen hiervan?

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft rond het bedrijf met de besmettingshaard twee zones afgebakend:

Een hart voor hulpverlening? Dan ben je misschien wel meer brandweer dan je denkt en is een job in bijberoep bij de brandweer wel iets voor jou. Want de West-Vlaamse brandweer zoekt jou! Geen uitzonderlijke helden of bovenmenselijke sporters, maar wel gemotiveerde mensen die graag helpen waar ze kunnen. In een team dat voor elkaar door het vuur gaat.

Aannemer Vereecke voert extra nutswerken uit voor Proximus in de Heulsekasteelstraat en Mellestraat

Op Campus Kortrijk Weide is er een historische grondvervuiling aanwezig. Dat komt voornamelijk door de bleekweides die er waren van eind 16de tot begin 20ste eeuw. De firma Stadsbader nv, de aannemer die het oopenbaar domein aanlegt, moet de grond afvoeren. THV Jan De Nul-Envisan, zal een andere toepassing geven aan die grond nabij de zeehaven van Gent. Op uitdrukkelijke vraag van de stad voert Stadsbader nv de ongeveer 15.000 ton verontreinigde grond af via binnenvaart: ruim 450 transporten met vrachtwagens worden vervangen door 11 transporten per boot. De stad wil hiermee wegtransport verminderen en zijn eigen ecologische voetafdruk.
verkleinen.

Het stadsbestuur wil de fietsverbinding tussen Rollegem en Kortrijk veiliger maken en start op 2 mei 2017 een proefproject: De Munkendoornstraat wordt voor 6 maanden afgesloten voor het doorgaand verkeer. De stad stelde deze maatregel voor aan de bewoners in februari 2016. De uitvoering werd uitgesteld tot na de werken aan de President Kennedylaan.

Op maandag 3 april wordt het Stationsplein (pleingedeelte) afgebakend met een betonnen muur. Om die werken uit te voeren is het nodig om het Stationsplein die dag af te sluiten voor het verkeer. Het verkeer met herkomst Conservatoriumplein/Tolstraat kan wel nog doorrijden over het Stationsplein en de Doornikselaan richting Sint-Jorisstraat of Spoorweglaan

Kortrijk was vroeger een verkeersonveilige stad. Volgens de Stadsmonitor was het gemiddeld aantal verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners tussen 2005 en 2013 in geen enkele Vlaamse centrumstad zo hoog als in Kortrijk. Verkeersveiligheid werd dan ook een topprioriteit van het stadsbestuur. Het respecteren van de maximale verkeerssnelheid speelt daarin een belangrijke rol. Hoe hoger de snelheid, hoe hoger het risico dat fietsers en voetgangers lopen bij een verkeersongeval. Precies daarom voorzien we schoolomgevingen en woonwijken van een zone 30.

2 reacties

De 27 Canadese populieren langs het deel van het Markebekepad dat aanleunt tegen de visvijver, zijn in veteranenfase. Ze vertonen elk jaar zwaar dood hout in de kruinen en sterven geleidelijk verder af. De stad snoeit geregeld het dood hout weg om de bomen zolang mogelijk te behouden. Bijkomend zakken de bomen door erosie steeds dieper weg in de grond. Dat leidt tot scheuren in het asfalt van het Markebekepad en tot onveilige situaties.
Het college van burgemeester en schepenen heeft een velvergunning gekregen om deze bomen te vellen