Nieuws - meest recent

De werken voor het Stationsproject zijn gestart. We bereiden momenteel de bouw van de fiets- en bustunnel voor in de Zandstraat. We willen u op de hoogte brengen van 4 belangrijke momenten.

1 reacties

Het complex project K-R8 start een mobiliteitsstudie om de verkeersknoop op de R8 te ontwarren. K-R8 is een én-én verhaal waarin zowel mobiliteit als de toekomst van ruimtelijke ontwikkeling in de regio de hoofdrollen spelen. En daarin is jouw verplaatsing en mening belangrijk.

Van 1 oktober tot eind maart is de strooidienst permanent stand-by. Dit jaar is er een nieuwe aanpak voor het strooien van fietspaden. Het stadsbestuur zet hiervoor 3 extra medewerkers in. Vanaf begin 2018 wordt er ook efficiënter gestrooid.

2 reacties

De stad wil dit najaar extra aandacht schenken aan het verplichte gebruik van het fietslicht. Daarom worden deze week maar liefst 5.000 sets fietslampjes uitgedeeld op verschillende locaties in de stad.

2 reacties

In de stationsomgeving is er een hoog risico op het aantreffen van niet gesprongen explosieven (NGO’s) uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Tijdens de werken voor het Stationsproject nemen we alle mogelijke veiligheidsmaatregelen in acht. Alle buurtbewoners worden uitgenodigd op een infovergadering op 13 december om 19u30 in de Schouwburg. Het stad en de partners van het Stationsproject leggen daar uit wat het eventuele gevaar precies inhoudt, welke voorzorgmaatregelen ze nemen en wat de afspraken zijn bij eventuele evacuatie.

Van 1 oktober tot eind maart is de strooidienst permanent stand-by. Ze rukken uit als er kans is op rijm- of ijzelplekken en uiteraard bij vriesweer of sneeuw. Dit jaar is er een nieuwe aanpak voor het strooien van fietspaden. Het stadsbestuur zet hiervoor 3 extra medewerkers in. Vanaf begin 2018 wordt er ook efficiënter gestrooid.

Door een gaslek tijdens de werken aan de Pottelberg zijn de Condédreef, F. de Bethunelaan en Aalbeeksesteenweg momenteel afgesloten voor alle verkeer. Eandis is ter plaatse op de Pottelberg om het gaslek te dichten. Uit voorzorg werden bewoners van WZC De Pottelberg en Athena school afdeling Pottelberg geëvacueerd.

UPDATE 10.08 uur: gaslek gedicht, alle leerlingen/bewoners mogen terug naar school/wzc. 

17/09

Wie zijn gelabelde fiets op een correcte manier sluit aan de fietsstallingen van de stationsomgeving maakt kans op een leuke, praktische fietstas.

Maandag 25 september starten de voorbereidende werken voor de bouw van een fiets- en bustunnel (verplaatsen nutsleidingen, werken aan talud, afbraak fietsbrug Zandstraat..) in de Zandstraat.
Vanaf half november 2017 tot eind 2018 volgen de eigenlijke bouwwerken van de fiets- en bustunnel. De verkeershinder tijdens deze werken is beperkt. Grote verkeershinder wordt maar verwacht vanaf begin 2019 tijdens de bouw van een wegtunnel onder de Zandstraat. Deze werken kaderen in de realisatie van het eerste deel van het Stationsproject Kortrijk.

Er is een besmetting vastgesteld van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 bij de dieren van een pluimveehandelaar in Lauwe (deelgemeente van Menen).

Wat zijn de gevolgen hiervan?

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft rond het bedrijf met de besmettingshaard twee zones afgebakend: