Vanaf 4 december aangepaste tijdelijke verkeerssituatie in de Condédreef en Monseigneur De Haernelaan

De Watergroep voert sinds  27 november 2017 werken uit in de Condédreef en Burgemeester Felix de Bethunelaan. Er wordt een nieuwe distributieleiding voor drinkwater aangelegd en de oude leiding wordt verwijderd.

Het stadsbestuur evalueerde met PZ Vlas de verkeerssituatie die geldt naar aanleiding van deze werken en besliste om op maandag 4 december voor de ochtendspits enkele wijzigingen door te voeren.

  • De Burgemeester Felix de Bethunelaan blijft afgesloten voor alle verkeer vanaf het kruispunt Aalbeeksesteenweg tot de rotonde Weggevoerdenlaan/Minister vanden Peereboomlaan. De wegomlegging is voorzien via Minister vanden Peereboomlaan – Monseigneur De Haernelaan – Aalbeeksesteenweg. Omgekeerd loopt de omlegging via rotonde Panorama  en de Minister vanden Peereboomlaan.
  • In de Condédreef, vanaf het kruispunt Aalbeeksesteenweg tot het aan kruispunt Beverlaai, geldt éénrichtingsverkeer staduitwaarts. Het verkeer stadinwaarts wordt reeds omgeleid via Loofstraat – Sint Sebastiaanslaan – Mgr de Haernelaan.
    Maar het verkeer met bestemming Beverlaai zal vanaf maandag 4 december wel nog kunnen doorrijden tot aan de Beverlaai. Deze wijziging werd ingevoerd om de schoolomgeving Beverlaai zoveel als mogelijk te ontlasten.
  • In het gedeelte van de Monseigneur De Haernelaan , tussen Min vanden Peereboomlaan en Aalbeeksesteenweg geldt vanaf maandag 4 december  éénrichtingsverkeer. Het verkeer komende van de Min vanden Peereboomlaan zal richting Aalbeeksesteenweg kunnen rijden. Het verkeer uit de Aalbeeksesteeenweg met bestemming Minister vanden Peereboomlaan zal een wegomlegging volgen via Panorama om de Minister vanden Peereboomlaan te bereiken. Het éénrichtingsverkeer in dat deel van Monseigneur De Haernelaan is nodig om veiligheid te garanderen.