Vaccinatie 5 tot 11-jarigen zal plaatsvinden in VAXPO, niet in de scholen

Gepubliceerd op Vrijdag 07 januari 2022

In december 2021 beslisten de verschillende ministers van Volksgezondheid dat ook kinderen van 5 tot en met 11 jaar gevaccineerd mogen worden tegen het coronavirus. Agentschap Zorg & Gezondheid werkte daartoe een bijzondere procedure uit waarin de toestemming van de ouders centraal staat. Om die reden verkiest het Agentschap een vaccinatie in een vaccinatiecentrum, en dus niet in de scholen.

Binnen VAXPO werd een werkgroep opgericht om te kijken hoe de vaccinatie van onze kinderen het vlotst kon verlopen. Die stelde voor om te onderzoeken of de kinderen niet gevaccineerd konden worden op hun school door middel van mobiele teams, net zoals reeds gebeurde in de woonzorgcentra. Om dat mogelijk te maken, zou ook eerst toestemming van de ouders gevraagd worden per brief.

Deze manier van werken werd voorgelegd aan het Agentschap Zorg & Gezondheid ter goedkeuring. Vanuit het Agentschap kregen we gisteren echter de boodschap dat zij deze manier van vaccineren niet juridisch kunnen ondersteunen. Dit omdat het risico op discussies met de ouders te groot zou zijn als niet minstens één van de ouders het kind vergezelt naar de vaccinatie (wat niet het geval zou zijn bij het vaccineren in de scholen).

Omwille van die reden heeft het VAXPO-team beslist om de mobiele vaccinaties in de scholen niet verder uit te werken en de vaccinatie van de 5 tot 11-jarigen in te plannen in het vaccinatiecentrum zelf. De directies werden hiervan deze namiddag reeds op de hoogte gebracht (er stond een eerste overleg gepland komende maandag).

De werkgroep werkt nu een nieuw voorstel uit rond het vaccineren van de kinderen in VAXPO. Het is de bedoeling om in de week van 29 januari te kunnen starten met vaccineren. De eerste uitnodigingen zullen in de bus vallen in de week van 17 januari. Het gaat in totaal om zo'n 9.839 kinderen die een vaccinatie kunnen krijgen in VAXPO. (Kortrijk: 6.429, Harelbeke: 2.314, Kuurne: 1.096)