Vacature voor schietkraam openbare kermis Tinekesfeesten Heule

Vacature Schietkraam Tinekesfeesten 2018

Gegevens vacature

Het stadsbestuur Kortrijk meldt de openstaande vacature van onderstaande standplaats:

Kermis: Tinekesfeesten Heule

Periode: 7, 8 en 9 september 2018

Retributie: € 25 voor de volledige periode

Extra kosten: € 25 forfait bij gebruik elektriciteit

Toewijzing: voor de duur van de kermis

Attractietype: schietkraam

Kandidaatstelling

Kandidaturen dienen, samen met de informatie en documenten hieronder vermeld, te worden bezorgd aan Stad Kortrijk, Team WEL, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk. De kandidatuur wordt ingediend:

 • via aangetekend schrijven met ontvangstmelding;
 • via persoonlijke overhandiging bij Team WEL, Leiestraat 24, 8500 Kortrijk tegen ontvangstmelding;
 • via e-mail op economie@kortrijk.be met ontvangstmelding.

Op de kandidatuur vermeld je onderstaande gegevens:

 • Voornaam en naam en/of bedrijfsnaam
 • Ondernemingsnummer
 • Adres
 • e-mail, telefoonnummer en/of GSM nummer
 • afmetingen van de kermisattractie
 • omschrijving van de kermisattractie
 • afmetingen van de caravan(s) en/of woonwagen(s)
 • afmetingen van het stroomaggregaat

Je voegt onderstaande documenten toe:

 • Machtigingen kermisactiviteiten als werkgever

 • Machtiging kermisactiviteiten als aangestelde-verantwoordelijke

 • Verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid

 • Verzekeringspolis brandrisico’s

 • Keuringsattest door erkend keuringsorgaan van de elektrische installatie (13 maanden geldig)

 • Gekeurd blusapparaat (12 maanden geldig)

Meer info

Wil je meer informatie over deze vacature? Contacteer onze plaatsmeester Filip Decock, 056 277329, filip.decock@kortrijk.be.