Vacature projectleider flankerend onderwijs (B1-B3)

16 mei 201830 mei 2018

Kortrijk zoekt een projectleider voor team Welzijn om flankerend onderwijs in de stad uit te werken. 

 

De job

Flankerend onderwijsbeleid is het geheel van actieplannen die de stad ontwikkelt om, vertrekkend vanuit de lokale situatie en aanvullend bij het Vlaams onderwijsbeleid, het lokale onderwijs – en de gelijke onderwijskansen in het bijzonder – te ondersteunen.
Als projectmedewerker werk je vanuit deze doelstelling, concrete projecten uit, al dan niet samen met meerdere partners in het onderwijs- en welzijnslandschap. Je werkt samen met de beleidsmedewerker flankerend onderwijs aan een gedragen beleid
en de acties die hier uit voortvloeien.

 

Verantwoordelijkheden

Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken en opvolgen van projecten vanuit het flankerend onderwijsbeleid binnen stad Kortrijk.
● Je organiseert overlegmomenten met betrokken partners uit onderwijs en welzijn in functie van uitwerken en opvolgen van projecten.
● Je geeft advies vanuit je expertise in de materie en volgt trends en ontwikkelingen op.
● Je neemt signalen van de partners uit het onderwijslandschap ter harte en bekijkt hoe dit kan vertaald worden in concrete initiatieven.
● Je werkt nauw samen met de overige actoren en teams die gelinkt zijn aan jouw thema en met collega’s van je eigen team die verantwoordelijk zijn voor andere welzijnsthema’s, om gemeenschappelijke doelstellingen te bekomen en te realiseren.
● Je werkt nauw samen met sleutelfiguren (o.a. brugfiguren) die een rol opnemen in
het ondersteunen van scholen.

Je ondersteunt basis- en secundaire scholen met betrekking tot flankerend onderwijsbeleid.
● Je vormt de brug tussen de basis- en secundaire scholen, de stad en relevante partners en zorgt voor informatiedoorstroming, oa via de opmaak van de digitale nieuwsbrief onderwijs, organiseren onderwijscafé.
● Je biedt ondersteuning aan scholen om gelijke onderwijskansen maximaal te realiseren: versterken van ouderbetrokkenheid, onthaal en begeleiding van ATN leerlingen op school, brede school, taal ondersteunende projecten, aanbieden van
vorming.

Je initieert en/of faciliteert projecten vanuit flankerend onderwijs.
● Je bent proactief op zoek naar uitdagingen binnen het werkveld en je bent facilitator of ontwikkelaar van nieuwe initiatieven.
● Je staat in voor het uitdenken, de uitwerking en opvolging van specifieke projecten die vanuit een openbaar bestuur worden vooropgesteld.
● Je staat in voor de opvolging van lopende projecten: zomerschool, praatgroepen Nederlands, Super Sim, taalrugzakken, projecten in kader van vermijden van ongekwalificeerde uitstroom.

 

De kenniscompetenties

 • Je hebt basiskennis van project- en procesmanagement.
 • Je hebt basisinzicht in het onderwijslandschap.
 • Je kan goed overweg met de courante office programma’s, zoals Word, Excel, Outlook.

 

De toelatingsvoorwaarden

Via aanwerving:

 • Ofwel: Je hebt een bachelordiploma of een graduaatsdiploma van vóór schooljaar 2004-2005 (enkel deze graduaatsdiploma's zijn gelijkgesteld).
 • Ofwel: Je hebt geen bachelordiploma. Of je hebt een graduaatsdiploma van ná 2005. Als je slaagt voor een online niveautest, kan je alsnog deelnemen.

Via interne en externe personeelsmobiliteit (voor medewerkers van de stad, het OCMW, AGB SOK en AGB Parko):

 • Je hebt 12 maand graadanciënniteit op B-niveau en een gunstig resultaat voor de laatste periodieke evaluaties.

Via bevordering (voor medewerkers van de stad, het OCMW, AGB SOK en AGB Parko):

 • Ofwel: Je hebt 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau en een gunstig resultaat voor de laatste periodieke evaluaties.
 • Ofwel: Je hebt 4 jaar graadanciënniteit op D4/5-niveau, 6 jaar dienstanciënniteit en een gunstig resultaat voor de laatste periodieke evaluaties.

 

Het aanbod

 • een contract van onbepaalde duur op B1-B3-niveau (na 2 x 6 maand bepaalde duur)
 • maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar)
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,23 euro/km
 • een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster
 • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar 
 • een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen
 • bruto jaarloon - zie bijlage loonschalen. Opgelet: Te vermenigvuldigen met index 1,6734 om actueel bedrag te bekomen. Dit bedrag is evenwel nog zonder extra's zoals vakantiegeld of eindejaarspremie.

 

De selectieprocedure
 

1. Screening van cv op diplomavoorwaarden: bachelor (of gelijkgesteld).

 • niveautesten voor wie in aanmerking komt: deze wordt je per mail bezorgd op 31 mei, deadline is 3 juni 23:59.

2. Case (eliminerend, 60/100).  Deze wordt je per mail bezorgd op 4 juni 2018, deadline is 8 juni 2018 om 12:00.

 • Geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor het interview.

3. Interview: Tijdens dit gesprek gaan we verder in op je kennis en ervaring, je motivatie, jobinzicht en persoonlijkheid.  Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, gaan de interviews door op 14 juni 2018 tussen 9u00 en 18u00.

4. Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervings- of bevorderingreserve voor de functie van projectleider flankerend onderwijs (B1-B3) en gelijkaardige functies, met een geldigheidsduur van 2 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

Solliciteren

Inschrijven kan tot en met 30 mei 2018.
Merk op : je kan enkel digitaal solliciteren via deze link.

Meer info : voor meer informatie kan je terecht bij Team HR - Leen Hooghe - 0473 86 28 34 of vacatures@kortrijk.be.

Bij Groep Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

Leerkracht geeft les aan jonge kinderen.
logo groep Kortrijk