Gemeenschapswacht (D1-D3)

Gepubliceerd op Donderdag 16 juli 2020
16 juli 202006 september 2020
gemeenschapswacht

Gemeenschapswacht (D1-D3)

Stad Kortrijk zoekt gemeenschapswachten om het team preventie te versterken. Je staat in voor het uitvoeren van gerichte taken binnen de preventieprojecten in het kader van het strategisch veiligheids- en preventieplan.

Wat houdt de job in ?

 • Je bent in uniform aanwezig in het straatbeeld en fungeert als eerste aanspreekpunt voor burgers met vragen (patrouilles).
 • Je voert op deze momenten gerichte acties uit (bijvoorbeeld diefstal van en in auto's, gauwdiefstal, ...) opgenomen in het kader van het strategisch veiligheid- en preventieplan.
 • Je voert specifieke acties uit zoals :
  • acties in het kader van inbraak: "Wij-kK-ijken"
  • acties rond fietsdiefstal : fietslabelen aan huis, sensibilisering rond correct sluitgedrag van de fiets, ...
  • geweld in schoolmilieu : brengen van een anti-pestproject voor de eerste graad lagere school, aanpak spijbelproblematiek, ...
   Deze acties gaan door op andere momenten dan tijdens de patrouilles.  
   Alle acties en de specfieke taken van de gemeenschapswachten zijn opgenomen in het strategisch veiligheids- en preventieplan.
 • Je maakt deel uit van werkgroepen waar actuele acties worden geëvalueerd, eventueel herwerkt en nieuwe acties worden bedacht. Je werkt ook mee aan de uitvoering van preventieve acties.
 • Je maakt deel uit van de gebiedsgerichte werking binnen de Stad, waar je de gebiedswerker ondersteunt in het leggen van contacten met bewoners. Je voert gerichte acties uit binnen dit gebied.
 • Je communiceert (pro-actief over het verloop van acties aan de gemeenschapswachtcoördinator
 • Je neemt taken op rond vaststellingen oneigenlijke inname openbaar domein in nauwe samenwerking met het team GAS (deze taak wordt door enkele gemeenschapswachten opgenomen).

De volledige functiebeschrijving vind je hier terug.

Wat verwachten wij van onze medewerkers ? 

We zetten graag in op de talenten van onze medewerkers. Als werkgever geloven wij er sterk in dat ondanks de grote diversiteit aan teams en soorten dienstverlening, wij van alle medewerkers toch dezelfde waarden mogen verwachten. Wat je functie ook is, wij zoeken mensen die kunnen samenwerken, die respectvol omgaan met anderen, die ondernemend zijn en openstaan voor feedback zodat ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. 

Voorwaarde tot deelname

Interne en externe personeelsmobiliteit :
De medewerker heeft minstens 12 maanden graadanciënniteit op D-niveau (D1-D3) na het slagen in een officiële selectieprocedure bij de Stad of het OCMW en over een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie.

Via aanwerving
Er zijn geen specifieke voorwaarden waaraan kandidaten dienen te voldoen.

De selectieprocedure

 • Deel 1 : Screening van de CV's op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden 

 • Deel 2 : Kort interview 

  • Kandidaten worden bevraagd rond motivatie en jobbeeld 

  • Resultaat : De kandidaat moet minimum 60/100 behalen om door te stromen naar het volgende deel van de selectieprocedure.

 • Deel 3 : Uitgebreide mondelinge proef : 

  • Toetsing van de competentievereisten.

  • Kandidaat wordt bevraagd rond zijn inzicht in de job, kennis, zijn ervaring, persoonlijkheid en motivatie.

  • Toetsing of er een potentiële match is tussen de job, de organisatie en betrokkene en waarbij het profiel en de situering van betrokkene binnen de organisatie geschetst wordt en aan de kandidaten wordt voorgesteld. 

  • Resultaat: De kandidaat moet min. 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure. 

 • Deel 4 : Sportproef
  • De proef dient om de fysieke haalbaarheid van de job na te gaan.
  • Deze proef is enkel oriënterend.

Je kandidaat stellen 

Je kandidaat stellen kan enkel via het digitale inschrijvingsformulier. Klik hier om je kandidaat te stellen. Lukt het niet om je digitaal in te schrijven, neem contact op via 056 / 27 85 03 of vacatures@kortrijk.be om de link door te krijgen voor je inschrijving. Inschrijven kan tot en met 6 september 2020.

Vragen ?

Heb je vragen, dan kan je terecht bij Els Strubbe, HR deskundige, 056/27.86.54 of op 056 / 27 85 03

Bij groep Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.