Update werken omgeving Pottelberg en Burg F. de Bethunelaan

Plan werken Pottelberg

UPDATE WERKEN OMGEVING POTTELBERG EN BURG. F. DE BETHUNELAAN

Sinds augustus 2017 voeren het Agentschap Wegen & Verkeer en de stad Kortrijk werken uit voor de herinrichting van de schoolomgevingen Pottelberg, Burgemeester Felix de Bethunelaan en Kampstraat. Daarnaast vernieuwt de Watergroep sinds november 2017 de watertoevoerleiding in de Felix de Bethunelaan en de Condédreef.

PLANNING EN VERKEERSSITUATIE VAN DE WERKEN

MARKSESTEENWEG (TUSSEN ROTONDE EN DE GRAAF

KAREL DE GOEDELAAN)

Werken

De Watergroep werkte onlangs in dit deel van de Marksesteenweg.

De rijweg moet nog geasfalteerd worden.

Verkeerssituatie

Dit deel van de straat wordt binnenkort een 4-tal uur afgesloten.

De juiste uitvoeringsdatum is nog niet gekend maar

De Watergroep voert deze werken buiten de spits uit.

FELIX DE BETHUNELAAN (VANAF SPOORWEGBRUG TOT

AAN DE ROTONDE WEGGEVOERDENLAAN)

Werken

Enkel de Watergroep voert hier werken uit.

Tegen 13 april 2018 is alles klaar.

Verkeerssituatie

13 april 2018 gaat dit deel van de Felix de Bethunelaan terug

open voor alle verkeer.

ROTONDE WEGGEVOERDENLAAN

Werken

Van 2 tot en met 13 juli 2018 voert De Watergroep een

herstelling uit aan de riolering op de rotonde. Tijdens die

werken staan er opnieuw verkeerslichten op de rotonde Felix

de Bethunelaan, Weggevoerdenlaan en Minister Vanden

Peereboomlaan.

Verkeerssituatie

Er staan tijdelijk opnieuw verkeerslichten op de rotonde.

Er is verkeer mogelijk in beide richtingen tussen de Minister

Vanden Peereboomlaan en de Weggevoerdenlaan. In de Felix

de Bethunelaan is er éénrichtingsverkeer mogelijk vanaf de

rotonde Weggevoerdenlaan richting Marksesteenweg.

VRAGEN OVER DEZE WERKEN?

We doen er alles aan om de werken met zo weinig mogelijk hinder uit te voeren.

Aarzel niet om ons te contacteren indien je nog vragen of suggesties hebt.

Je kan hiervoor contact opnemen met de projectleider van de stad Kortrijk,

FELIX DE BETHUNELAAN (VANAF ROTONDE WEGGEVOERDENLAAN

TOT AAN DE AALBEEKSESTEENWEG)

Werken

De Watergroep werkt hier nog tot 13 april 2018 en

ondertussen wordt de dienstriool door aannemer Vuylsteke

geplaatst. Na de paasvakantie wordt de wegenis afgewerkt.

Tegen eind mei is dit deel klaar.

Verkeerssituatie

Begin juni 2018 gaat dit deel van de straat terug open voor

alle verkeer.

POTTELBERG (VANAF KRUISPUNT AALBEEKSESTEENWEG

TOT AAN DE GARAGE TOYOTA) & KAMPSTRAAT

Werken

De rioleringswerken zijn klaar. De aannemer legt momenteel

de trottoirs en rijweg aan. Tegen 13 april 2018 wordt de weg

geasfalteerd en opengesteld voor plaatselijk verkeer. De

verder afwerking van de parkeerstroken en voetpaden en de

parking van de Kampstraat zal voltooid zijn tegen eind april.

Verkeerssituatie

Tijdens de werken blijft alles afgesloten. Vanaf 30 maart gaan

deze zones terug open voor plaatselijk verkeer (bewoners,

toegang RVT, MPI, Van Marcke).

POTTELBERG (VANAF GARAGE TOYOTA TOT AAN HET

REEDS HERAANGELEGDE DEEL)

Werken

De riolerings- en wegeniswerken starten zodra de werken in

de Kampstraat klaar zijn (begin mei 2018). De werken duren

tot eind augustus 2018.

Verkeerssituatie

Eind augustus 2018 gaat dit deel van de straat terug open

voor alle verkeer.

CONDÉDREEF (TUSSEN KRUISPUNT CONDÉDREEF/POTTELBERG

EN BEVERLAAI)

Werken

Tegen 30 april is de Watergroep klaar met zijn werken.

Ondertussen wordt door aannemer Vuylsteke de nieuwe

riolering geplaatst. Tegen eind april wordt de wegenis aangelegd.

Tijdens het zomerverlof volgt nog een herstel van de

rijweg (asfalteren).

Verkeerssituatie

Vanaf 22 juni 2018 is er in de Condédreef terug verkeer

mogelijk in beide richtingen. In het zomerverlof zal er gedurende

1 week opnieuw éénrichtingsverkeer (richting Ei)

gelden ter voorbereiding van de asfaltering en zal dit deel

van de straat dan gedurende 2 dagen afgesloten zijn voor

alle verkeer om te asfalteren. Een exacte uitvoeringsdatum

wordt nog bepaald.