Update werken Doorniksewijk

Van april tot december 2017 vernieuwden de nutsmaatschappijen en de stad de nutsvoorzieningen en de trottoirs in de Doorniksewijk. Wegbeheerder AWV laat in de week van 9 april 2018 alle wegmarkeringen vernieuwen. Eerder was niet haalbaar omwille van de weersomstandigheden. Goed nieuws voor de fietsers die het al eventjes zonder fietssuggestiestroken moesten stellen. De nieuwe fietsvoorzieningen zullen breder en dus ook comfortabeler zijn.

De werken waren voor de bewoners en handelaars een zware dobber. Om de straat zo vlug mogelijk open te stellen legde de stad in overleg met Wegbeheerder AWV de meest noodzakelijke wegmarkeringen zelf aan.

AWV legt in de week van 9 april de ontbrekende markeringen en de fietssuggestiestroken aan. De fietssuggestiestroken konden helaas niet eerder aangelegd worden. In tegenstelling tot thermoplastische markeringen zoals vb Shop & Go plaatsen, zijn voor het aanbrengen van de fietssuggestiestroken bepaalde weersomstandigheden vereist.

AWV groepeert de aanleg van de fietssuggestiestroken en de ontbrekende markeringen (zebrapaden, OFOS (fietsopstelvakken), bus, ...)  om de verkeershinder te beperken.

Verkeerssituatie Doorniksewijk van 9 tot 12 april

De werken verlopen gefaseerd. Eerst wordt voor twee dagen gewerkt in de Doorniksewijk tussen ’t Kanon en de Loofstraat. Daarna volgen nog twee dagen voor het deel tussen de Loofstraat en de tunnel Doorniksewijk. In de werkzone geldt telkens éénrichtingsverkeer richting centrum. Het verkeer in de omgekeerde richting volgt een plaatselijke omlegging.