United Spurs is geboren: unieke samenwerking tussen 9 sportdisciplines

Gepubliceerd op Maandag 11 oktober 2021

United Spurs is een overkoepelende sportorganisatie die ontstaan is onder impuls van stad Kortrijk. De kern van deze organisatie wordt gevormd door 9 Kortrijkse topsportclubs die zich engageren om samen te werken over sporten heen. Dit allemaal met als motto 'Samen sterker', united dus. Voortaan gaan deze clubs dan ook verder met 'Spurs' in hun clubnaam en incorporeren ze een spoor in hun clublogo.

Van idee naar werkelijkheid

De stad Kortrijk gaat voor topsport, dat staat buiten kijf. Deze ambitie is alleen maar gegroeid sinds de stad in 2018 de titel van Europese Sportstad mocht dragen. In het bestuursplan 'BSV' (Beste Stad van Vlaanderen) staat ook letterlijk dat we als stad de ambitie moeten hebben om een topploeg op het hoogste niveau te hebben in minstens 5 (ploeg)sporten. Een ambitie die niet min is, maar dat strookt met de topsportmentaliteit: de lat hoog leggen.

De stad sprak op geregelde tijdstippen met vertegenwoordigers van de Kortrijkse topsportclubs. Daar kwamen steeds interessante vragen en problemen naar boven waar veel clubs mee worstelden. Tijdens die overleggen werd duidelijk dat een diepere samenwerking over sporten heen voordelen bood voor alle partijen. In februari 2020 stelde schepen van Sport Arne Vandendriessche voor het eerst het 'United Spurs' project voor. Een gezamenlijk topsportproject onder één noemer. De reacties waren positief en bemoedigend. Het eerste zaadje was geplant en er werd beslist dit pad verder te verkennen. Het Kortrijkse branding agency Hunt kreeg de opdracht om met een open vizier dit verhaal verder op poten te zetten samen met de Kortrijkse sportdienst. Het project kreeg verder vorm en in juni 2020 werd het tijd om nogmaals het 'United Spurs' verhaal te vertellen.

9 Kortrijkse topsportclubs verenigd

Op basis van een aantal sportieve en kwalitatieve criteria (ambitie, aantal leden, spelen op minstens 2de klasse niveau,...) werden 9 clubs geïdentificeerd. Deze clubs kregen de vraag om zich aan te sluiten bij United Spurs, evenveel clubs toonden zich bereid om in het verhaal mee te stappen. Samen zijn ze goed voor 2871 leden. Een stevige basis.

Trekker gezocht

Het plaatje was bijna rond, het enige wat nog ontbrak was iemand die zich volledig zou toeleggen op dit project om het verder vorm te geven samen met de clubs. Begin dit jaar werd daarom een topsportcoördinator aangesteld bij de sportdienst.

Romanie Poté. Zij is Kortrijkzane, 27 jaar, master LO en bewegingswetenschappen met specialisatie sportmanagement. Ze deed eerder al topsportervaring op als stagiair en freelancemedewerker bij Golazo. Haar kernopdracht bestaat erin om de basis van de vele gesprekken om te zetten in een structurele werking met het kransje topsportclubs waarbij uitwisseling en samenwerking centraal staan. Zij werkt rond verschillende thema's die eigen zijn aan topsport: marketing, sponsoring, het medische luik,... Haar taak is om topsport in Kortrijk verder te professionaliseren en nog meer zuurstof te geven. Op die manier willen we de Kortijkse topsportambities waarmaken.

Volg United Spurs op LinkedIn, Instagram en Facebook