Tweede Kortrijkse trajectcontrole actief vanaf 1 oktober

Gepubliceerd op Donderdag 30 september 2021

De trajectcontrole in de Rekkemsestraat over een afstand van 1,3 kilometer tussen Marke en Lauwe zal vanaf 1 oktober eindelijk geactiveerd worden. Vanaf dan riskeren doorrijdende chauffeurs een boete als ze sneller dan 50 kilometer per uur rijden. Deze vorm van handhaving wordt ingevoerd om overdreven snelheden in de straat tegen te gaan en zo de verkeersomgeving voor de zwakke weggebruiker veiliger te maken. Het is de tweede operationele Kortrijkse trajectcontrole sinds de activering van de trajectcontrole in de Doornikserijksweg op 1 december 2020.

Een lang traject naar trajectcontrole in de Rekkemsestraat

De Rekkemsestraat is een lange rechte weg waar gemakkelijk te snel wordt gereden terwijl er geen plaats is voor snelheidsremmers of voor een afgescheiden fietspad, ook door de hoge parkeerdruk in de straat. De voorbije 5 jaar waren er 12 ongevallen. Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen op 6 juli 2020 om een trajectcontrole in te voeren in de Rekkemsestraat. Dit om de straat veiliger te maken voor fietsers en de zwakke weggebruikers.

In november vorig jaar werd de nodige infrastructuur reeds voorzien. Ook de de ANPR-camera’s werden klaar gezet voor gebruik en afgesteld. De hele installatie kost 162.667,30 euro. Hoofdaannemer Proximus werkte de trajectcontrole uit in samenspraak met de politiezone Vlas, de dienst IT van de stad Kortrijk en netbeheerder Fluvius.

Vanaf dat moment was het wachten op de aansluiting op het federale AMS-platform, opdat het Gewestelijk Verwerkingscentrum de geregistreerde boetes zou kunnen uitschrijven, en op de bijhorende ijking van de camera’s door Proximus om ze gehomologeerd te maken. Dit is de moeilijkste stap. In heel Vlaanderen wachten op dit moment tientallen trajectcontroles en vele ANPR-camera’s op hun aansluiting op het AMS-platform. Dat platform moet het mogelijk maken om ANPR-gegevens veilig te analyseren en te delen tussen politiediensten, maar de verwerkingscentra die de boetes uitschrijven moeten die toevloed aan camera’s ook aankunnen. Daarvoor wordt nu extra personeel aangeworven. In een antwoord op een parlementaire vraag deze zomer liet minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) weten dat de aansluiting daarom waarschijnlijk in het beste geval ten vroegste eind 2021 zou kunnen gebeuren.  

Groen licht

Begin deze maand kwam de zaak echter in een stroomversnelling. Op 7 september ontving de politiezone Vlas de attesten en de bevestiging van de ijking en conformiteit van de trajectcontrole Rekkemsestraat door Proximus. Op 22 september bevestigde de federale politie dat ze de data en foto’s van de trajectcontrole in Marke goed ontvingen. Van 13 tot en met 20 september werden in beide richtingen samen 250 mogelijke inbreuken vastgesteld. Op basis van die eerste cijfers zou de trajectcontrole maandelijks 1.000 inbreuken kunnen registreren. De ervaring met trajectcontroles leert dat het aantal overtredingen zou moeten zakken met 40%. In overleg met het verwerkingscentrum werd dan ook bekeken vanaf wanneer de inbreuken ook effectief verwerkt zouden kunnen worden. Dat zal dus vanaf 1 oktober het geval zijn. 

Hoe werkt een trajectcontrole?

Aan beide uiteinden van het traject fotograferen telkens twee slimme ANPR-camera’s voertuigen in beide richtingen waarna een computer de gemiddelde snelheid berekent. Als de gemiddelde snelheid hoger is dan de maximum toegelaten snelheid, (in de Rekkemsestraat is dat 50 km/u) dan worden de gegevens doorgestuurd naar het Gewestelijk Verwerkingscentrum van de federale politie waar de boete wordt uitgeschreven die even later in de bus of mailbox valt van de de overtreder. Deze boetes worden niet aan de stad uitbetaald. Het geld gaat naar het nationaal verkeersveiligheidsfonds.