Tijdelijke Medewerker Servicedesk IT (B1-B3)

15 april 201930 april 2019

De Job

Vanuit de IT-afdeling ben je samen met de collega’s van IT verantwoordelijk voor het beheer van de IT-infrastructuur, het technisch beheer van software en alle overige IT-vraagstukken. Je levert support op hardware, software, telefonie…

Je bent verantwoordelijk voor het goed en klantvriendelijk opvolgen van vragen en storingen die via mail, web of telefoon op de servicedesk binnenkomen. Je registreert deze in de servicemanagement software TopDesk. Na het registreren van de vragen en de storingen, analyseer je deze en los je deze op. Indien je de vragen of storing niet zelf kunt verhelpen schakel je een specialist (2° lijn) in.

 

De verantwoordelijkheden

 • Je geeft ondersteuning aan gebruikers met betrekking tot het gebruik van diverse kantoorapplicaties en -systemen.
 • Je informeert gebruikers en fungeert als vraagbaak betreffende het gebruik van applicaties en systemen.
 • Je bent behulpzaam bij het oplossen van problemen van gebruikers.
 • Je stelt alles in het werk om de gebruiker te begeleiden, beantwoordt aan zijn behoeften en biedt een gepersonaliseerde service. 
 • Je beantwoordt waar mogelijk zelf vragen, lost 1ste lijn storingen op of escaleert naar een specialist in 2° lijn.
 • Je voert technische diagnoses uit door de problemen te identificeren en er de meest geschikte oplossing voor te bepalen. 
 • Je stelt handleidingen op en onderhoudt deze, ten behoeve van het gebruik en onderhoud van systemen en applicaties.
 • Je bewaakt de voortgang van de vragen en storingen en onderhoudt contact met de specialist en aanvrager.
 • Je doet verbetervoorstellen aan de leidinggevende met betrekking tot gesignaleerde knelpunten in het gebruik van applicaties, apparatuur en systemen.
 • Je neemt deel aan projecten.
 • Je registreert binnenkomende vragen of storingen in een Servicemanagement software.
 • Je verhelpt storingen remote en/ of on site.
 • Je registreert in hard- en software in de CMDB.
 • Je onderhoudt hardware (pc, server, printers, ..), software en telefonie.
 • Je houdt je kennis in het IT-domein up to date door je intern (documentatie over de gebruikte IT systemen binnen de stad) en extern (naslagwerken, forums discussies...) te informeren, alsook door het volgen van opleidingen in verschillende IT-domeinen. 
 • Je vertaalt proactief klantvragen en storingen naar (verbeterde) technische oplossingen.
 • Je actualiseert en optimaliseert de werkinstructies.

Download de volledige functiebeschrijving.

 

Kenniscompetenties

 • Kennis van  desktop management en engineering tools.
 • Steeds up-to-date van de laatste IT-ontwikkelingen.
 • In staat snel nieuwe technologieën eigen te maken en te implementeren.
 • Beschikken over een brede algemene IT-kennis: Windows O.S., Active Directory, MS Office, Mobile Devices, Mac…
 • Kennis van begrippen en processen welke relevant zijn en gebruikt worden binnen een IT servicedesk.
 • Kennis van technieken en methodieken op het gebied van Wi-Fi Basiskennis op het gebied van netwerkstructuren, protocollen, netwerktools, IP adressering en het analyseren van netwerk gerelateerde (ver)storingen.
 • Zelfstandig kunnen werken binnen vastgestelde beleidskaders.
 • Oplettend kunnen omgaan met vertrouwelijke bedrijfs- en persoonsgegevens.
 • Beschikken over probleemoplossend vermogen.
   

De toelatingsvoorwaarden

Via Werving:

 • Je hebt een bachelorsdiploma of een graduaatsdiploma van voor 2005  en voldoende IT-kennis door ervaring.

Ofwel

 • Geen bachelordiploma noch een graduaatsdiploma van voor 2005, voldoende IT-kennis door ervaring en slagen voor een capaciteitstest.

Kandidaten die niet in het bezit zijn van een bachelorsdiploma of een graduaatsdiploma van voor 2005 moeten slagen in een capaciteitstest/niveautest om toegelaten te worden tot de selectieprocedure. De capaciteitstest/niveautest heeft als doel een beeld te geven van het denk- en werkniveau van een (toekomstig) medewerker.

 

Het aanbod

 • Een voltijds tijdelijk contract (tijdelijke vervangingsaanstelling) op B-niveau.
 • Maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar).
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,23 euro/km.
 • Een flexibel uurrooster.
 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar.
   

De Selectieprocedure

Competentiegericht interview. Tijdens het interview peilen we naar de competenties, kennis en ervaring alsook naar je persoonlijkheid en motivatie. Het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden is 50/100. 
 

Solliciteren

Inschrijven kan tot en met 30 april april 2019, enkel digitaal via  https://www.jobsolutions.be/register/3788. Heb je nog vragen? Dan kan je steeds terecht bij Team HR – Lut Vanderbeken - 0478 50 24 45 of vacatures@kortrijk.be.

Bij groep Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

Medewerker IT Servicedesk