Zaalwachter (D1-D3) tijdelijk

Gepubliceerd op Maandag 13 juli 2020
13 juli 202031 augustus 2020
zaalwachter tekening alle sporten

Zaalwachter (D1-D3) tijdelijk

Wat houdt de job in ?

•  Je voert de dagelijkse schoonmaak- en onderhoudstaken in en rond de sportinfrastructuur uit. Je staat in voor het poetsen van kleedkamers, douches, sanitair, sportzalen en algemene ruimtes.     Je herstelt kleine defecten aan infrastructuur en sportmateriaal. Je onderhoudt de buitensportinfrastructuur. 
• Je zorgt voor een correcte en veilige opstelling van het sportmateriaal en de sport toestellen, je onderhoudt ze en bergt ze na gebruik terug op. 
• Je houdt actief toezicht op het gebruik van de sportinfrastructuur. Je geeft informatie aan bezoekers. Je zorgt voor de naleving van gebruikersreglement. Je wijst bezoekers terecht bij niet-naleving van dit reglement. Je staat in voor de opening en de sluiting van de gebouwen.  

De volledige functiebeschrijving vind je hier terug.

Wat verwachten wij van onze medewerkers ? 

We zetten graag in op de talenten van onze medewerkers. Als werkgever geloven wij er sterk in dat ondanks de grote diversiteit aan teams en soorten dienstverlening, wij van alle medewerkers toch dezelfde waarden mogen verwachten. Wat je functie ook is, wij zoeken mensen die kunnen samenwerken, die respectvol omgaan met anderen, die ondernemend zijn en openstaan voor feedback zodat ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. 

Voorwaarde tot deelname

Er zijn geen specifieke aanwervingsvoorwaarden.

Selectieprocedure

Een verkennend gesprek waarin afgetoetst wordt of de kandidaat beschikt over een correct jobbeeld en voldoet aan de vereiste competenties. De motivatie en de inzet op de korte termijn worden eveneens afgetoetst. De kandidaat moet minimum 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden bij afsluiting van de selectieprocedure. 

Je kandidaat stellen

Je kandidaat stellen kan enkel via het digitale inschrijvingsformulier. Klik hier om je kandidaat te stellen. Bij problemen met je inschrijving neem contact op via 056 / 27 85 03 of vacatures@kortrijk.be
Inschrijven kan tot en met 31 augustus 2020.

Vragen ?

Heb je vragen, dan kan je terecht bij Els Strubbe, HR deskundige, 056/27.86.54 of op 056 / 27 85 03

Bij groep Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.