Tijdelijk sportzaalmedewerker (D1-D3)

Gepubliceerd op Vrijdag 13 mei 2022
13 mei 202229 mei 2022

Als technisch medewerker beschik je over technische expertise (onderhoud en herstellingen)  en voer je samen met je collega’s een aantal opdrachten uit binnen de sector sportinfrastructuur (onderhoudstaken, sportzalen en – velden gebruiksklaar maken voor gebruik, …) met als doel een klantgerichte dienstverlening te garanderen naar hoofdzakelijke de Kortrijkse burger toe.  

Schrijf je nu in !

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT?

Team sport is een onderdeel van de directie Vrije Tijd. Tam sport kent een erg uitgebreide werking waarin het beheer en exploitatie van de sportinfrastructuur een belangrijk onderdeel is. Op diverse locaties in Kortrijk zijn er sterk uitgebouwde sportcentra (inclusie buitenterreinen) waarin diverse sportdisciplines worden uitgeoefend. 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN?
 • Je voert samen met je collega’s van je team een aantal taken uit die kaderen binnen de specifieke opdracht van jouw team. Binnen team sport gaat het om de dagelijkse schoonmaak- en onderhoudstaken in en rond de sportinfrastructuur. Maar eveneens om de correcte en veilige opstelling  en wegberging van het sportmateriaal en de sport toestellen.
 • Je schat in welke hulpmiddelen, materialen en machines je nodig hebt voor welke taak.
 • Je onderhoudt de hulpmiddelen, materialen en machines die je nodig hebt voor de uitvoering van je job.
 • Je voert jouw opdrachten en taken uit volgens de planning opgesteld door jouw leidinggevende
 • Je houdt actief toezicht op het gebruik van de sportinfrastructuur. Je geeft informatie aan bezoekers. Je zorgt voor de naleving van gebruikersreglement. Je wijst bezoekers terecht bij niet-naleving van dit reglement. Je staat in voor de opening en de sluiting van de gebouwen
 • Tijdens de uitvoering van je taak volg je de veiligheidsprocedures. Je ziet welke onderdelen, materialen, machines of andere hulpmiddelen vervangen moeten worden en signaleert dit aan je leidinggevende.
 • Je signaleert onregelmatigheden of onveilige situaties die je tijdens de uitvoering van je job opmerkt aan je leidinggevende
 • Je vraagt tijdig advies  binnen je team of aan je leidinggevende hoe een taak of opdracht  moet gebeuren  

Belangrijk voor deze functie : Je kan flexibel werken in een rooster met zowel dagwerk, avondwerk en weekendwerk

Meer info

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?
 • Een contract van bepaalde duur op D-niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) op te nemen in overleg binnen het team, zonder collectieve sluiting
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN?  

Er zijn geen specifieke aanwervingsvoorwaarden.

HEB JE INTERESSE?

Inschrijven kan tot en met 29 mei 2022, enkel digitaal

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Els Strubbe, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via 056 27 86 54 of  vacatures@kortrijk.be

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 

sportzaalmedewerker