Texture presenteert najaarslezingen in museumbistro Kaffee Damast

06 november 201904 december 2019

Ook in 2019 organiseert Texture in het najaar een reeks van drie lezingen die actueel (historisch) onderzoek onder de aandacht brengen.  Met thema's vlas en linnen als rode draad. Met een focus op de Wonderkamer, Leiekamer en Schatkamer van het museum. 

Iedereen is welkom in museumbistro Kaffee Damast om één (of meerdere) lezing(en) bij te wonen! Je hoeft niet vooraf te reserveren.
Deuren gaan telkens open om 19.00, de lezing start om 19.30. Einde voorzien rond 21.00. 

Toegangsprijs: € 4 (uitgezonderd Kortrijkse stadsgidsen die deze lezing gratis aangeboden krijgen).

Detail uit damast tafellaken uit de collectie van het Kunsthistorisches Museum, Wenen

6 november 2019: la grande nappe

In 2018 verscheen van auteur Mario Döberl, wetenschappelijk medewerker van het Kunsthistorisches Museum in Wenen, een lijvig boek over een set linnen damasten. Hij sprak onder meer over een oogverblindend tafellaken dat in de volksmond beter bekend staat als 'la grande nappe'. Een tafellinnen speciaal geweven voor de Orde van het Gulden Vlies. En dit op persoonlijke bestelling van keizer Karel V. Welke figuren versieren dit damast? Hoe kwam het in Wenen terecht en wat heeft Kortrijk daarmee te maken?

In het gezellig decor van Kaffee Damast nemen Greet Verschatse (wetenschappelijk medewerker van Texture) en Shirin Van Eenhooge (textielanaliste, gespecialiseerd in damast) je mee in een bijzonder verhaal!

Cover van themanummer vlas uit de reeks West-Vlaanderen Werkt

20 november 2019: vlas in zijn sas

Het tijdschrift 'West-Vlaanderen Werkt' houdt sinds vele jaren de vinger aan de pols voor wat betreft het sociaal- economisch leven in onze provincie. Onlangs rolde een zeer interessant en goed gestoffeerd themanummer over vlas van de pers. Welke zijn de voornaamste trends in de vlassector? Wat biedt de toekomst? Je komt het allemaal te weten...

In het gezellig decor van Kaffee Damast nemen Jan Bart Van In (hoofdredacteur van het tijdschrift West-Vlaanderen Werkt) en Alex Vanneste (bedrijfsleider van Jos Vanneste nv, Harelbeke) je mee in een b(l)oeiend vlasverhaal.

Zwingelturbine Gebroeders Vansteenkiste

4 december: 150 jaar Constant Vansteenkiste

In 2019 is het exact 150 jaar geleden dat Constant Vansteenkiste (1869-1948) in Wevelgem geboren werd. Zijn verhaal is een familieverhaal. Een verhaal van vier Wevelgemse uitvinders. Een verhaal van Constant, zijn broer Jozef en diens zoon Godfried en hun schoonbroer Jozef Vanmaercke. Via hun stielkennis als vlassers en werktuigkundigen hebben zij de vlasbewerking gemechaniseerd, vertrekkend vanuit hun vlasfabriek op de Kruishoek in Wevelgem.

In het gezellig decor van Kaffee Damast vertelt Ludo Vanhove (lid van de werkgroep VLAS van Wibilinga vzw Heemkundige Kring Moorsele & Wevelgem) honderduit over de gebroeders Vansteenkiste en hun impact op de vlassector.

https://www.texturekortrijk.be/