Technisch beheerder patrimonium (B1-B3)

Gepubliceerd op donderdag 10 december 2020
10 december 202009 februari 2021
IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Het team Gebouwen maakt deel uit van de directie Ruimte. Het team bestaat uit 40 medewerkers die samen instaan voor het duurzaam ontwikkelen en beheren van het stedelijk patrimonium. Dit betekent zowel het bouwen en verbouwen als het onderhoud en beheer van de verschillende stads- en OCMW - gebouwen. Het team gebouwen staat in voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de stads- en OCMW-gebouwen. Binnen het team zijn een aantal medewerkers bezig met de technische installaties in en het onderhoud van deze gebouwen, dit voor nieuwe (onderhouds)investeringen enerzijds en voor de dagelijkse interventies vanuit depot 102 en de centrale werkplaats anderzijds.  Als technisch beheerder van het stadspatrimonium ben je verantwoordelijk voor een goede service naar de gebruikers toe en zorg je ervoor dat de veiligheid in de gebouwen verder op punt wordt gezet.  

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Als technisch beheerder patrimonium ben je een expert in technische installaties en werk je nauw samen met de verantwoordelijke Technieken met wie je een visie en een coherente aanpak creëert en uitwerkt voor de aanpak van technieken. Daarnaast werkt je samen met de coördinator Netwerk Gebouwbeheer een structurele onderhoudsplanning uit en houd je nauw contact met de verschillende gebouwbeheerders van de 450 stadsgebouwen.   

 • Je staat in voor de uitwerking en bewaking van de beleidslijnen op vlak van technische installaties in de stadsgebouwen.  

 • Je zorgt voor de opmaak, realisatie en de opvolging van onderhoudsprogramma’s 

 • Je inventariseert en structureert de informatie rond de verschillende technische installaties van de gebouwen in functie van overzicht en opvolging 

 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van installaties. Hiervoor kan je beroep op onze eigen techniekers (22 medewerkers) of externe firma’s (de vaste onderhoudsfirma’s of specifieke aannemers die worden aangesteld).   

 • Dankzij je technische kennis (elektriciteit, HVAC, sanitair, AREI, …) kan je advies formuleren bij het technisch onderhoud,  bouwprojecten, de opmaak van budgetten, enz.   

 • Je rapporteert en signaleert knelpunten rond de kwaliteit van de installaties 

 • Je houdt je expertise en kennis rond de technische installaties up-to-date en je stelt die kennis actief ter beschikking aan de collega’s waar nodig.  

 • Je onderhoudt goede contacten met leveranciers en producenten 

MEER INFO

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een contract van onbepaalde duur op B-niveau. 

 • Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

 • Een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen. 

 • Gratis aansluiting bij GSD-V. 

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

 • Fietsvergoeding. 

 • Eindejaarspremie. 

 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 

 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk. 

 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar. 

 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat? 

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma Elektromechanica, Klimaattechnologie, Elektriciteit, Energietechnologie of Bouw of je bent in het bezit van een andere bachelordiploma en je hebt 1 jaar relevante en aantoonbare ervaring in één van deze domeinen.  

 • Je hebt geen bachelordiploma maar je hebt minstens 1 jaar relevante en aantoonbare ervaring in één van deze domeinen en je slaagt voor een niveau- en capaciteitstest.  

Ben je een interne kandidaat? 

 • Je hebt minstens 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit op C4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit bij de stad of het OCMC (bevordering). 

 • Je hebt minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad of het OCMW (personeelsmobiliteit).  

HOE VERLOOPT DE SELECTIEPRECEDURE? 

Screening CV 
Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze selectieprocedure.  

Deel 1 
Capaciteitstest voor de kandidaten die niet in het bezit zijn van een bachelordiploma gekoppeld aan de graad.  
Resultaat : geslaagd/niet geslaagd - Kandidaten die slagen voor de capaciteitstest worden uitgenodigd voor de volgende stap in de selectieprocedure. 
Timing:  vanaf 9 februari 2021

Deel 2 
Geïntegreerde proef.  
Resultaat: de kandidaat moet min. 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden voor dit selectiegedeelte.  
Timing: week van 22 februari 2021.  

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 
Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. Deze wervingsreserve wordt gebruikt om snel te kunnen inspelen op de nood aan personele inzet. We putten uit deze werfreserve voor tijdelijke invullingen (vervanging ziektes, zwangerschapsvervangingen…), maar evengoed voor permanente aanstellingen van onbepaalde duur. 

HEB JE INTERESSE? 

Solliciteren kan enkel digitaal tot en met 9 februari 2021. 

Schrijf je nu in

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock,  selectieverantwoordelijke voor deze procedure op het nummer 0489 31 20 47 of via vacature@kortrijk.be

 

Bij groep Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 

afbeelding technisch beheerder patrimonium