Teamverantwoordelijke wijkgerichte sociale werking (A1a - A3a)

Gepubliceerd op Woensdag 11 mei 2022
11 mei 202206 juni 2022

Als teamverantwoordelijke wijkgerichte sociale werking geef je leiding aan de hoofdmaatschappelijk werkers/teamcoördinatoren van de 7 wijkteams en de ondersteunende teams in Kortrijk. Je bewaakt samen met de stuurgroep sociale dienstverlening dat de 3 centrale pijlers: individuele hulpverlening, buurtgericht werken en ontmoeting prominent aanwezig zijn in de dienstverlening  met als doel te zorgen dat iedere burger in Kortrijk een menswaardig leven kan leiden.

Je coacht en begeleidt jouw teams in het behandelen, uitvoeren en opvolgen van inhoudelijk en/of organisatorisch complexe opdrachten/dossiers/projecten volgens de  uitgeschreven visie van de sociale dienst.

Je werkt mee aan het vooruitstrevend sociaal beleid dat Kortrijk ontwikkelt. Je evalueert de hervormde wijkgerichte sociale dienstverlening en stuurt bij waar nodig. Je bouwt een netwerk uit zowel binnen als buiten de organisatie om zo het sociaal beleid in Kortrijk te versterken. Je maakt ook een sterke link met het programma armoedebestrijding en sociale vooruitgang.

Is leidinggeven jouw ding, ben je geboeid door wetgeving en maatschappelijke tendensen? Hou je van een uitdaging en schrikt ook maatschappelijk beleid je niet af? Aarzel dan niet en stel je kandidaat.

Schrijf je nu in!

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Je komt terecht in een multidisciplinair team van 7 hoofdmaatschappelijk werkers en teamcoördinatoren waar ontmoeting, buurtgericht werken en hulpverlening centraal staan. Je wordt er omringd door heel wat expertise en verschillende disciplines (buurtwerk, straathoekwerk, brugfiguren, expertises in individueel maatschappelijk werk,… ), en werkt actief samen om de vernieuwde visie van de sociale dienst te implementeren.

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN
 • Je realiseert de doelstellingen van het beleid.

Je werkt mee aan een vooruitstrevend sociaal beleid in Kortrijk in overeenstemming met het bestuursakkoord. Voor een aantal beleidsmatige thema’s sta je zelf mee in voor de uitvoering van opdrachten/dossiers/projecten en/of coach je hierin de medewerkers of leidinggevenden binnen jouw team. Je realiseert de ambities van de stad en waakt erover dat de acties van je team daarbij aansluiten en die verder versterken. Je bent actief betrokken bij het omzetten van de algemene beleidsvisie in doelstellingen en acties. Je waakt over de realisatie ervan.

 • Je coördineert de werking van het team.

Je staat in voor de goede werking van je team en coördineert de activiteiten ervan rekening houdend met de geldende afspraken. Je zorgt ervoor dat de medewerkers van jouw team als een hechte groep en een samenwerkend geheel functioneren. Je organiseert daartoe overleg, faciliteert en stimuleert de teamwerking, en de interne communicatie binnen de dienst.

 • Je geeft leiding aan je medewerkers.

Je geeft leiding aan jouw medewerkers. Je coacht en motiveert hen volgens de principes van de visie en het personeelsbeleid van stad Kortrijk en het handelingskader van de sociale dienstverlening van Kortrijk. We gaan voor een evenwicht en combinatie van een resultaats- en mensgerichte aanpak.

 • Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen directie of binnen de organisatie.

Je werkt mee aan het bepalen en het tot uitvoering brengen van de strategische doelstellingen van je directie en zorgt ervoor dat ze binnen jouw team vertaald en gedragen worden.

 • Je ontwikkelt je eigen expertise.

Je stelt je expertise ten dienste van wie er belang bij heeft, zodat de goede werking van jouw directie gegarandeerd blijft, ook in het geval van veranderende situaties en behoeften. Je durft zaken in vraag stellen en stelt je op als een constructieve, flexibele meedenker.

Meer info!

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur op A1a – A3a niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Mogelijkheden tot telewerk.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat?

 • een master diploma en 4 jaar relevante ervaring in het leiden van een team of in het coördineren of trekken van een project.
 • geen master diploma, maar wel beschikken over 4 jaar relevante ervaring in het leiden van een team of in het coördineren of trekken van een project EN slagen voor een niveau en capaciteitstest

Ben je een interne kandidaat?

 • minimum 12 maand graadanciënniteit hebben op A1a – A3a niveau binnen stad of OCMW Kortrijk
 • min. 4 jaar niveau anciënniteit op B niveau binnen Stad of OCMW Kortrijk  of in een ander openbaar bestuur
 • of min. 4 jaar niveau anciënniteit op C4 - 5 niveau (binnen stad of OCMW Kortrijk of in een ander openbaar bestuur) én 6 jaar dienstanciënniteit binnen Stad of OCMW Kortrijk

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve)

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging.

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 6 juni 2022, enkel digitaal. Gebruik volgend addendum om de vereiste 4 jaar ervaring aan te tonen. 

https://www.jobsolutions.be/register/11856-22

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Veerle De Bosschere, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of 0473 86 24 34.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

vacature teamverantwoordelijke sociale dienst