Teamverantwoordelijke Werk en Activering (A1a - A3a)

05 februari 201925 februari 2019

Vacature teamverantwoordelijke Werk en Activering (1 VTE, A1a-A3a, contractueel)

Kortrijk zoekt voor de verdere uitbouw van haar dienstverlening binnen de cluster dienstverlening, Sociaal Beleid en Werk een teamverantwoordelijke Werk en Activering (1 VTE, A1a – A3a). De teamverantwoordelijke staat in voor de ontwikkeling en de uitvoering van een kwalitatief en dynamisch beleid rond werk en activering. De teamverantwoordelijke coördineert de werking van het volledige team en stuurt zijn/haar medewerkers ook rechtstreeks aan.

TOELATINGVOORWAARDEN:

Externe kandidaten:

De kandidaat bezit :

  • een masterdiploma (ervaring in de sociale of economische sector is een pluspunt)
  • geen masterdiploma maar wel minimaal 4 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring in de sociale of economische sector en slagen voor een niveau en capaciteitstest

Interne kandidaten:

Medewerkers van stad, OCMW, SOK of Parko kunnen ook deelnemen als zij voldoen aan de voorwaarden en een gunstige evaluatie hadden bij de laatste evaluatieperiode:

  • A - niveau (met 12 maand graadanciënniteit) 
  • B - niveau (met 4 jaar graadanciënniteit)
  • C4 - 5 niveau (met 4 jaar graadanciënniteit en 6 jaar tewerkgesteld bij de werkgever)

Het betreft een contractuele functie met OCMW Kortrijk als officiële werkgever.  Er wordt een officiële werfreserve aangelegd.

De infobundel met alle informatie m.b.t. deze vacature kan je hier terugvinden.

Inschrijven kan tot en met zondag 24 februari 2019 enkel via de volgende link.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van de kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.