Teamverantwoordelijke sociale dienst (A1a-A3a)

Gepubliceerd op Vrijdag 10 juli 2020
10 juli 202023 augustus 2020

 DOEL VAN DE FUNCTIE:

Als teamverantwoordelijke van de Sociale Dienst, geef je leiding aan een enthousiast team van medewerkers, elk verantwoordelijk voor een bepaalde dienstverlening van het sociaal huis. Van budget- en schuldhulpverlening, tot algemeen maatschappelijk werk en tijdelijke opvang. Je coacht en begeleidt medewerkers bij het behandelen, uitvoeren en opvolgen van inhoudelijke en organisatorisch complexe opdrachten, dossiers en projecten. Samen zetten jullie je schouders onder een sociale dienstverlening, met als doel dat iedere kortrijkzaan een menswaardig leven kan leiden.

Door  mee te bouwen aan een vooruitstrevend sociaal beleid dicht bij de mensen, waar we blijven inzetten op het verlagen van drempels en vergroten van de toegang, maak je samen met ons van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen. Het uitwerken van een doortastende reorganisatie van de sociale dienstverlening van Stad en OCMW, is hierin een belangrijke eerste stap.

Je zet steeds in op organisatiebrede samenwerkingen en je legt de nodige linken met het programma armoedebestrijding en sociale vooruitgang, met als doel het sociaal beleid te verankeren in de organisatie. Ook buiten de organisatie bouw je een sterk netwerk uit om zo het sociaal beleid in Kortrijk te versterken.

Zin om mee jouw tanden te zetten in een sociale dienstverlening, op maat van elke Kortrijkzaan? Aarzel niet langer en schrijf je nu in.

DE JOB:

 • Je staat in voor de goede werking van de sociale dienst en coördineert de activiteiten ervan rekening houdend met de geldende afspraken. Dit betekent onder meer dat je de werking van jouw dienst organiseert en opvolgt, en dit zowel op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch (inclusief het genereren van managementinformatie) als financieel vlak.
 • Je werkt zowel op een strategisch als op een operationeel niveau met aandacht voor alle actoren en partners een sociaal beleid uit met aandacht voor de meest kwetsbaren. Je realiseert de ambities van de stad en waakt erover dat de acties van je team daarbij aansluiten en die verder versterken.
 • Je zorgt ervoor dat de medewerkers van jouw dienst als hechte teams én 1 samenwerkend geheel functioneren. Je organiseert daartoe overleg, faciliteert en stimuleert de teamwerking, en de interne communicatie binnen de dienst.
 • Je doet voorstellen ter optimalisatie van de werking en de dienstverlening en deze bespreek je met de clusterverantwoordelijke. Je werkt hiervoor acties en projecten uit in het kader van het meerjarenplan en zorgt ervoor dat deze acties uitgevoerd worden.
 • Je geeft leiding aan jouw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van de visie en het personeelsbeleid van stad Kortrijk, waar we gaan voor een evenwicht en combinatie van resultaat- en mensgerichte aanpak.
 • Je werkt mee aan het bepalen en het tot uitvoering brengen van de strategische doelstellingen van de cluster Dienstverlening en Sociaal Beleid en zorgt ervoor dat ze binnen jouw dienst vertaald en gedragen worden.
 • Je houdt een brede kijk op het welzijnslandschap en zet in op netwerking met andere welzijnspartners en exploreert opportuniteiten om beter samen te werken

Raadpleeg hier de volledige infobundel

 WIE KAN DEELNEMEN?

Via aanwerving

 • een masterdiploma en minimum 3 jaar leidinggevende ervaring (ervaring in de sociaal economische sector is een pluspunt)
 • geen masterdiploma, maar wel 3 jaar leidinggevende ervaring (ervaring in de sociaal economische sector is een pluspunt) en slagen voor een niveau en capaciteitstest
  • niveau en capaciteitstest : kandidaten die niet in het bezit zijn van een masterdiploma moeten slagen in een niveau en capaciteitstest om toegelaten te worden tot de selectieprocedure

Via interne en externe personeelsmobiliteit

 • De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op A-niveau bij de stad of OCMW en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie.

Via bevordering

 • De medewerker heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op B-niveau bij de stad of het OCMW en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie.
 • De medewerker heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op C4/C5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit binnen stad of OCMW en een gunstig evaluatieresultaat voor de laatste periodieke evaluatie

HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE?

Deel 1: Screening van de CV's op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden:

 • kandidaten met masterdiploma krijgen de thuisopdracht (deel 3)
 • kandidaten zonder masterdiploma die voldoen aan de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden worden uitgenodigd voor de niveau en capaciteitstest (deel 2)

Deel 2: Niveau en capaciteitstest: voor de kandidaten die niet in het bezit zijn van een masterdiploma

 • resultaat : geslaagd/niet geslaagd
 • kandidaten die slagen voor de capaciteitstest krijgen de thuisopdracht.
 • timing: week 24/8/20

Deel 3: Thuisopdracht:  

 • uitwerken functiegerelateerde case 

  • Van zodra na afsluit van de niveau en capaciteitstest meer dan 8 kandidaten overblijven is de thuisopdracht eliminerend. 
  • Bij minder dan 8 geldige kandidaten na afsluit van de niveau en capaciteitstest wordt de thuisopdracht samen met het interview gequoteerd als geïntegreerde proef. 
  • timing: week 31/8/20

Deel 4: Interview

 • toelichting thuis opdracht
 • vraagstelling door de jury
 • gedragsgericht interview
 • timing: 11/9/20 en 14/9/20

Deel 5: Assessment

 • resultaat : geschikt/niet geschikt.
 • het resultaat van het assessment is eliminerend
 • timing: 21/9/20 en 22/9/20

Het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure: 60/100

WERVINGS- EN BEVORDERINGSRESERVE

 • De geslaagde kandidaten worden opgenomen op de wervings- en bevorderingsreserve van "teamverantwoordelijke sociale dienst" (A1a-A3a) bij de Cluster dienstverlening en sociaal beleid die minstens 2 jaar geldig is.

 AANBOD:

 • een contract van onbepaalde duur op A1a-A3a-niveau
 • maaltijdcheques van 7 euro
 • een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen
 • gratis aansluiting bij GSD-V
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding van 0,24 euro/km
 • een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster
 • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
 • een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

 HOE DEELNEMEN?

 MEER INFORMATIE?

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

Teamverantwoordelijke sociale dienst (A1a-A3a)

vacature teamverantwoordelijke sociale dienst