Teamverantwoordelijke sociale dienst

Gepubliceerd op Dinsdag 10 november 2020
10 november 202007 december 2020

Voor onze sociale dienst zijn we op zoek naar een teamverantwoordelijke die het beste uit zijn/haar team naar boven haalt en ervoor zorgt dat het Kortrijkse sociaal beleid een voorbeeld is in Vlaanderen. 

Zin om mee jouw tanden te zetten in een sociale dienstverlening, op maat van elke Kortrijkzaan? Aarzel niet langer en schrijf je nu in.

WAT HOUDT DE JOB IN? 
 • Je geeft leiding aan een team van hoofdmaatschappelijk werkers.  Je coacht en begeleidt hen in de dagelijkse werking. Je zorgt dat dit team en bij uitbreiding de maatschappelijk werkers   het verhaal van de sociale dienst uitdraagt, achter de visie blijft staan en gemotiveerd blijft.
 • Je werkt actief mee aan een vergaande reorganisatie van de sociale dienstverlening waarbij de focus wordt gelegd op een innovatieve brede generalistische outreachende werking en rechtendetectie waar blijvend wordt ingezet op het verlagen van drempels en vergroten van de toegang tot hulpverlening bij alle doelgroepen, en bij uitstek de meest kwetsbaren.
 • Je zet in op organisatie brede samenwerkingen en je legt de nodige linken met het programma armoedebestrijding en sociale vooruitgang, met als doel het sociaal beleid te verankeren in de organisatie.
 • Je werkt zowel op een strategisch beleidsmatig als op een operationeel niveau met aandacht voor alle partners en belanghebbenden Je realiseert de ambities van de stad en waakt erover dat de acties van je team daarbij aansluiten en die verder versterken.
 • Je houdt in de gaten dat de wisselwerking tussen de verschillende teams goed verloopt en dat de werking van deze teams onderling goed op mekaar is afgestemd. 
WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?
 • Een contract van onbepaalde duur op A1a A3a -niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 •  Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk.
 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
WAT  VERWACHTEN WIJ VAN ONZE MEDEWERKERS?

We zetten graag in op de talenten van onze medewerkers. Als werkgever geloven wij er sterk in dat de grote diversiteit aan teams verrijkend werkt en wij verwachten medewerkers die volledig achter onze organisatiewaarden kunnen staan en die ook uitdragen. We verwachten dat je voldoende ondernemerschap vertoont, open staat voor andere meningen, constructief en open durft communiceren en een echte teamplayer bent.

WIE KAN DEELNEMEN? 

Ben je een externe kandidaat?

 • Een masterdiploma  (leidinggevende ervaring of ervaring in projecten leiden of projectcoördinatie is sterk aangewezen)
 • Geen masterdiploma maar wel minimum 3 jaar leidinggevende ervaring in projecten leiden of projectcoördinatie en slagen voor niveau en capaciteitstest. 

Ben je een interne kandidaat?

Via bevordering:

 • min. 4 jaar graadanciënniteit op B niveau binnen Stad of OCMW en een gunstig evaluatieresultaat voor de laatste periode evaluatie
 • of min. 4 jaar graadanciënniteit op C4 - 5 niveau én 6 jaar dienstanciënniteit binnen Stad of OCMW en een gunstig evaluatieresultaat voor de laatste periodieke evaluatie.

Via interne en externe mobiliteit: 

 • minimum 12 maand graadanciënniteit hebben op A niveau binnen stad of OCMW en een gunstig resultaat kunnen voorleggen van de laatste periodieke evaluaties
HOE DEELNEMEN? 

Inschrijven kan tot en met maandag 7 december 2020, enkel via het digitale inschrijvingsformulier

MEER INFORMATIE? 

Bekijk zeker de infobundel van deze vacature voor meer info over de vereiste competenties, de stappen in de procedure en de timing. Bij verdere vragen, neem contact op met de verantwoordelijke van deze selectie via vacatures@kortrijk.be

 Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.