Teamverantwoordelijke Parko (A1a-A3a)

Gepubliceerd op dinsdag 13 juli 2021
13 juli 202101 september 2021

Als teamverantwoordelijke Parko leid je een team van een vijftigtal medewerkers die samen instaan voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het auto-en fietsparkeerbeleid in Kortrijk.

Schrijf je nu in 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT?

Team Parko is een onderdeel van de directie Ruimte in het organogram. Het team bestaat uit een vijftigtal medewerkers en staat samen in voor het opmaken, uitwerken en uitvoeren van concrete parkeerbeleidsplannen. Het team bestaat uit 4 subteams:

 1. Ontwerp
 2. Klantenservice en data
 3. Technieken
 4. Exploitatie.

 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 • Je coacht en begeleidt je team in het opmaken, uitwerken en uitvoeren van concrete parkeerbeleidsplannen.
 • Je onderbouwt het parkeerbeleid binnen een ruimtelijke en mobiliteitscontext en je exploiteert het openbaar domein hiervoor.
 • Je werkt nauw samen met de diverse teams binnen de directie Ruimte, waar de ruimtelijk georiënteerde processen en het overkoepelende strategisch beleid worden uitgezet.
 • Daarnaast begeleid je jouw team in de uitvoering en opvolging van diverse projecten parkeergerelateerde projecten.

Belangrijk voor deze functie:  

 • Je kan je vlot verplaatsen naar verschillende (Kortrijkse) locaties.
 • Je kan je volledig scharen achter de visie op leidinggeven van Kortrijk (zie infobundel).
 • Je bent geboeid door mobiliteit en parkeren en wil je blijvend in deze materie verdiepen.

Meer info 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een contract van onbepaalde duur op A-niveau. 

 • Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen. 

 • Gratis aansluiting bij GSD-V

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

 • Fietsvergoeding. 

 • Eindejaarspremie. 

 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 

 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk. 

 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. 

 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat? 

 • Je kan deelnemen via werving als je een masterdiploma hebt of een diploma dat toegang geeft tot niveau A. Aantoonbare ervaring binnen mobiliteit en parkeerbeleid is een must. Daarnaast heb je minimum 2 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team).
 • Je kan ook deelnemen via werving als je geen masterdiploma hebt, maar slaagt voor een niveau- en capaciteitstest. Aantoonbare ervaring binnen mobiliteit en parkeerbeleid is een must. Daarnaast heb je minimum 2 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team).

Ben je een interne kandidaat?

 • Je kan deelnemen via interne en externe personeelsmobiliteit indien je minstens 12 maand graadanciënniteit op A-niveau hebt bij de stad of het OCMW. Je hebt aantoonbare ervaring binnen mobiliteit en parkeerbeleid.
 • Je kan deelnemer via bevordering (via interne en externe mobiliteit) indien je minstens 4 jaar graadanciënniteit op B-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit op C4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit hebt bij de stad of het OCMW. Je hebt aantoonbare ervaring binnen mobiliteit en parkeerbeleid.

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. 

 

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 1 september 2021, enkel digitaal. 

Schrijf je nu in

 
HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of  056 27 85 73.

Bij groep Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 

Afbeelding TV Parko