Teamverantwoordelijke Gebouwenbeheer (A1a-A3a)

Gepubliceerd op Vrijdag 05 mei 2023
05 mei 202306 juni 2023

Als teamverantwoordelijke gebouwenbeheer geef je leiding aan een team van medewerkers dat verantwoordelijk is voor het structureel en dagdagelijks beheer en onderhoud van de gebouwen van de stad of het OCMW Kortrijk. Door de inspanningen van jouw team worden de gebouwen in goed onderhouden staat ter beschikking gesteld aan de gebruikers.

Combineer jij een resultaatsgerichte aanpak met een mensgerichte houding? Heb je sterke interesse in gebouwenbeheer en wil je je hierin verder verdiepen? We ontmoeten je graag in onze selectieprocedure! 

Schrijf je nu in

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Team Gebouwenbeheer bestaat uit ongeveer 27 medewerkers die instaan voor het duurzaam beheren van het stedelijke patrimonium en maakt deel uit van de directie Ruimte.
Het patrimonium van Kortrijk bestaat uit een 450-tal gebouwen en is heel gevarieerd in schaal en complexiteit. Het gaat over sportgebouwen, culturele infrastructuur, jeugdlokalen, woonzorgcentra, woningen, flatgebouwen, werkplaatsen, kantoorgebouwen, bergingen en opslagplaatsen. 

“Samen en sterker bouwen aan de stad van overmorgen” is onze missie.  Als stad/OCMW hebben wij heel wat gebouwen in ons beheer en dienen wij op een klantgerichte en toekomstgerichte wijze in te staan voor het vervullen van onze eigenaars- of huurlasten. Wij willen een structurele onderhoud-programmatorische aanpak hanteren zodat wij op basis van de conditiestaat van onze gebouwen en de huidige en toekomstige noden van onze klanten en gebruikers een meerjareninvesteringsprogramma kunnen samenstellen dat realistisch en uitvoerbaar is. Wij ambiëren een preventief onderhoudsbeheer en wensen ad hoc en curatief werken vermijden. Wij streven naar een duurzaam en kostenefficiënt gebouwenportfolio en willen dan ook gaan richting een slim en efficiënt gebouwbeheer.  Het team gebouwenbeheer werkt continue samen met de gebruikers, de gebouwbeheerders, de ontwerpers, preventie, … en is overtuigd dat samenwerken resulteert in een kwalitatief en duurzaam gebouwenportfolio. 

Ontdek het volledige organogram

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN? 

 • Je realiseert de doelstellingen van het beleid.
  Je werkt mee aan een vooruitstrevend beleid in Kortrijk in overeenstemming met het bestuursakkoord.

 • Je coördineert de werking van het team.
  Je staat in voor de opvolging en organisatie van de werking van je team en dit zowel inhoudelijk, methodisch, organisatorisch en financieel. 

 • Je geeft leiding aan je medewerkers. 
  Je coacht en motiveert hen volgens de principes van de visie en het personeelsbeleid van stad Kortrijk, waar we gaan voor een evenwicht en combinatie van een resultaats- en mensgerichte aanpak.

 • Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen directie of binnen de organisatie.
  Je werkt mee aan het bepalen en het tot uitvoering brengen van de strategische doelstellingen van je directie en zorgt ervoor dat ze binnen jouw team vertaald en gedragen worden.

 • Je ontwikkelt je eigen expertise en staat ook mee in voor adviesverlening.
  Je stelt je expertise ten dienste van wie er belang bij heeft, zodat de goede werking van jouw directie gegarandeerd blijft.

MEER INFO

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?

 • Een contract van onbepaalde duur op A-niveau. Heb je hier vragen over? Misschien vind je al een eerste antwoord tussen de veelgestelde vragen.

 • Maaltijdcheques van 7,50 euro. 

 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen. 

 • Gratis aansluiting bij GSD-V

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

 • Fietsvergoeding. 

 • Eindejaarspremie. 

 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 

 • Mogelijkheid tot telewerk. 

 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. 

 • We zetten in op welzijn en werkgeluk, met teambuilding, after work cafés, personeelsevents, webinars, workshops, sport over de middag, enz.

 • Een coachingstraject voor leidinggevenden.

 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be of lees de veelgestelde vragen. 

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat? 

 • Je hebt een masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A. Je hebt minimum 4 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team). Je hebt sterke interesse in en kennis van gebouwenbeheer door opleiding, ervaring, ... en je wil de uitdaging aangaan om je verder in dit domein te verdiepen. 

 • Je hebt geen masterdiploma, maar slaagt voor een niveau- en capaciteitstest. Je hebt minimum 4 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team). Je hebt sterke interesse in en kennis van gebouwenbeheer door opleiding, ervaring, ... en je wil de uitdaging aangaan om je verder in dit domein te verdiepen. 

Ben je een interne kandidaat? 

 • Je hebt minstens 12 maand graadanciënniteit op A-niveau bij de stad of het OCMW. Je hebt sterke interesse in en kennis van gebouwenbeheer door opleiding, ervaring, ... en je wil de uitdaging aangaan om je verder in dit domein te verdiepen. 

 • Je hebt minstens 4 jaar niveauanciënniteit op B-niveau of minstens 4 jaar niveauanciënniteit op C4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit bij de stad of het OCMW. Je hebt sterke interesse in en kennis van gebouwenbeheer door opleiding, ervaring, ... en je wil de uitdaging aangaan om je verder in dit domein te verdiepen. 

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. Er is momenteel 1 vacature die ingevuld kan worden.

 

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 6 juni 2023, énkel digitaal via deze link.

 

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via  vacatures@kortrijk.be  of 056 27 85 73 

 

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 

Gebouw_Trezoor_1