Teamverantwoordelijke Communicatie en Stadsmarketing

29 april 201902 juni 2019
Kortrijk, beste stad van vlaanderen

Kortrijk is de laatste jaren uitgegroeid tot een dynamische centrumstad die tal van prijzen heeft binnengehaald. Het bestuur heeft de ambitie om van de stad een moderne, ambitieuze, innovatieve organisatie te maken, die snel en slim werkt, vanuit een op-en-top klantgerichte dienstverlening.

Communicatie is de basis van alle processen die verbonden zijn met onze dienstverlening. En dankzij een doordachte stadsmarketing zorgen we ervoor dat we onze troeven nog sterker in de kijker zetten.

We zoeken een motiverende trekker met een creatieve geest en een brede visie, die samen met het team, de organisatie kan ondersteunen en warm maken om Kortrijk ook op het vlak van communicatie en stadsmarketing de beste stad van Vlaanderen te maken.

 
DE JOB

Team Communicatie en Stadsmarketing ondersteunt het bestuur, het management en de verschillende diensten van de organisatie (stad, OCMW, AGB SOK en AGB Parko) bij het realiseren van hun doelstellingen vanuit een innovatieve communicatie- en marketingstrategie.

De teamverantwoordelijke zorgt voor het ontwikkelen, optimaliseren en implementeren van een aantrekkelijk, kwalitatief en innovatief beleid rond interne en externe communicatie en stadsmarketing. Hij/zij is zelf ook aan zet om het bestuur en de organisatie te adviseren op het vlak van communicatie en stadsmarketing.

Hij/zij coördineert de werking van het volledige team en stuurt de medewerkers ook rechtstreeks aan.

 

DE VERANTWOORDELIJKHEDEN
 • Je ontwikkelt een communicatie- en stadsmarketingbeleid en vertaalt dit op strategisch en operationeel niveau om de organisatiedoelstellingen te realiseren.
   
 • Je ontwikkelt communicatie-instrumenten die het bestuur, het managementteam, de leidinggevenden en de medewerkers in staat stellen op een adequate, professionele manier te communiceren.
  ​​​
 • Je ontwikkelt visie omtrent interne communicatie en werkt samen met de ondersteunende teams aan efficiënte professionele informatiedoorstroming binnen de organisatie.
   
 • Je levert faciliteiten, knowhow, advies en ondersteuning aan de volledige organisatie teneinde iedereen in staat te stellen optimaal in te zetten op professionele en innovatieve communicatie en stadsmarketing.
   
 • Je coördineert en beheert perscontacten zodat de juiste en de nodige informatie in de media verschijnt om zo de doelstellingen rond stadsmarketing te realiseren.
   
 • Je hebt aandacht voor je eigen professionele ontwikkeling, alsook binnen je team, om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en evoluties.
   
 • Je coacht en begeleidt je teamleden om hen te ondersteunen bij hun activiteiten.
   
 • Je bent verantwoordelijk over het financieel management van je team.
KENNISCOMPETENTIES
 • Je hebt een grondige kennis van Microsoft Office en sociale media.
 • Ervaring met moderne communicatiemiddelen is een must.

Volledige functiebeschrijving

Link organogram

 

AANBOD

• een voltijds contract van onbepaalde duur op A1-A3-niveau (na 2 contracten van 6 maand)
• maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar)
• gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,23 euro/km
• een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster
• naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
• een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

 
TOELATINGSVOORWAARDEN

Werving:

- een masterdiploma, 2 jaar aantoonbare relevante ervaring in communicatie en/of stadsmarketing én 1 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring

of

- geen masterdiploma, 2 jaar aantoonbare relevante ervaring in communicatie en/of stadsmarketing én 1 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring én slagen voor een niveau- en capaciteitstest

Interne en externe personeelsmobiliteit:

De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op A-niveau bij de stad, het OCMW, AGB SOK of AGB Parko, en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie.

Bevordering en bevordering via externe personeelsmobiliteit:

De medewerker heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op B-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit op C4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit  bij de stad, het OCMW, AGB SOK of AGB Parko, en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie.

 

PROCEDURE

Deel 1 : Screening van de CV's op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden.

 • Externe kandidaten zonder masterdiploma die voldoen aan de vooropgestelde ervaringsvoorwaarde worden toegelaten na het slagen in de online capaciteitstest. Andere kandidaten worden meteen toegelaten tot de selectieprocedure.

Wat is een capaciteitstest?  Voor deze non-verbale mentale capaciteitentest is probleemoplossend vermogen nodig. Deze test meet observatievaardigheden, het vermogen helder te denken en intellectuele capaciteit en efficiëntie. De test meet het vermogen om nieuwe concepten te formuleren en beperkt de invloed van taalvaardigheden. De test is geschikt voor kandidaten op hoog niveau. 

Deel 2 : Case

De kandidaten ontvangen per mail een thuisopdracht. Zij worden op voorhand op de hoogte gebracht van het tijdstip waarop dit zal gebeuren. De kandidaten dienen 60% te behalen op de case om te slagen en verder te gaan naar het interview. 

(Timing: eerste helft juni)

Deel 3 : Interview

Tijdens een gedragsgericht interview wordt gepeild naar de competenties en de ervaring van de kandidaten, o.a. met een rollenspel rond leiderschapscapaciteiten.

(Timing: 3 juli 2019 en 4 juli 2019 onder voorbehoud)

De kandidaten die 50% halen in het interview worden opgenomen in de wervings- of bevorderingsreserve die minstens 2 jaar geldig is.

 

MEER INFO EN SOLLICITEREN

Contact: team HR - bel 1777 of mail vacatures@kortrijk.be  

Inschrijven kan enkel digitaal via https://www.jobsolutions.be/register/3829 tot en met 2 juni 2019.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van de kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

teamverantwoordelijke communicatie en stadsmarketing