Teamleider nette stad (Exploitatieverantwoordelijke)

De stad Kortrijk zoekt een Teamleider Nette stad (exploitatieverantwoordelijke)

De job

Je staat in voor de overkoepelende leiding, coördinatie en planning van de ploegen nette stad (ingedeeld in 2 sectoren). Je bent de tussenschakel tussen teamcoach, je collega exploitatieverantwoordelijken en de ploegbazen. Je bewaakt de globale werking van nette stad binnen het geheel van taken rond de exploitatie beheer openbaar domein.
Als leidinggevende stimuleer je medewerkers zodat ze kunnen groeien in hun job. Je ondersteunt de ploegbazen en volgt samen met hen de medewerkers op.
Je bent verantwoordelijk voor de werkingsmiddelen van de ploegen. Je staat in voor de administratie verbonden aan de werking van de teams. Je maakt deel uit van de wachtdienst. Je doet vaststellingen in het kader van GAS.

Verantwoordelijkheden

 • je staat in voor de overkoepelende leiding, coördinatie en planning van de ploegen nette stad. Samen met de ploegbazen ben je verantwoordelijk voor de organisatie en opvolging van de ploegen
 • je bewaakt de planning en coördineert het diverse takenpakket van de ploegen nette stad : opruimen zwerfvuil en sluikstort, plaatsen en ledigen afvalkorven, verwijderen van onkruid op verharding en opkuis van evenementen. Je zorgt voor een gestructureerde werking, goede planning en realisatie. Hierbij betrek je de ploegbazen, je bewaakt de algemene verwachtingen en het te bereiken eindresultaat 
 • je bent de tussenschakel tussen teamcoach, je collega exploitatieverantwoordelijken en de ploegbazen. Op deze manier bewaak je de globale werking van nette stad binnen het geheel van taken exploitatie beheer openbaar domein 
 • als exploitatieverantwoordelijke geef je leiding aan de ploegbazen en de medewerkers binnen de ploegen nette stad. Je stimuleert hierbij de medewerkers zodat zij groeien in hun job. Je ondersteunt de ploegbazen zodat zij ten volle hun taak kunnen opnemen 
 • je volgt samen met de ploegbazen het functioneren van de medewerkers op, waarbij je de medewerkers inzet op basis van hun competenties. Je staat in voor het opvolgen en bijhouden van de vorming van de medewerkers, vooral mbt de verplichte vorming rond het bedienen van machines 
 • je zorgt voor een vlotte communicatie met zowel ploegbazen, collega exploitatieverantwoordelijke, teamcoach en het beleid 
 • je bent verantwoordelijk voor de werkingsmiddelen van de ploegen : voertuigen, gebruiksmaterialen, ….. Het beschikbare wagenpark is een belangrijk onderdeel. Je zorgt voor een goede inzet van de beschikbare machines 
 • je bent het aanspreekpunt en de contactpersoon (intern en extern) voor alle taken die door de ploegen uitgevoerd worden 
 • je neemt administratieve taken op inzake de werking van de teams : je zorgt voor een overzichtelijke en gestructureerde planning, je beantwoordt vragen intern en extern, je neemt personeelsadministratie voor het team op 
 • je maakt deel uit van de wachtdienst waarbij je buiten de kantooruren en tijdens het weekend oproepbaar bent
 • je staat in voor de vaststellingen in het kader van de GAS reglementering 

Download de volledige functiebeschrijving als pdf-bestand

Kenniscompetenties

 • basisvaardigheden werken met een computer, kennis van de office pakketten (word, excell)
 • basiskennis van de sorteerregels (als burger), bereid zijn om je bij te scholen binnen de sector (zwerfafval, sluikstort, …) 

De toelatingsvoorwaarden

Om je kandidaat te stellen voor deze functie moet je voldoen aan volgende voorwaarden :

 • beschikken over een einddiploma middelbaar (derde graad) 
 • beschikken over minimum 4 jaar leidinggevende ervaring
 • beschikken over een rijbewijs B

Het aanbod

 • een contract van onbepaalde duur (contractueel)
 • maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar)
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,23 euro/km
 • een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster
 • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
 • een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

De selectieprocedure

Na het afsluiten van de inschrijvingen wordt op basis van de toelatingsvoorwaarden beslist wie wordt toegelaten tot de selectieprocedure.
Toegelaten kandidaten worden per mail op de hoogte gebracht van de selectieprocedure.
Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve exploitatieverantwoordelijke nette stad (C4-C5) en gelijkaardige functies. Vanuit deze wervingsreserve wordt de huidige vacature ingevuld.

Solliciteren

Inschrijven kan tot en met 2 april 2018.
Inschrijvingsformulier

Merk op : je kan enkel digitaal solliciteren.

Meer info : voor meer informatie kan je terecht bij Els Strubbe 056 27 86 54 of els.strubbe@kortrijk.be