Teamcoördinator wijkgerichte sociale werking (B4-B5)

Gepubliceerd op Woensdag 14 september 2022
14 september 202202 oktober 2022

Als teamcoördinator wijkgerichte sociale werking geef je leiding aan een wijkgericht team van hulpverleners en administratief medewerkers ben je verantwoordelijk voor een waaier aan dienstverlening.  Je coacht en begeleidt jouw medewerkers in het behandelen, uitvoeren en opvolgen van cliëntdossiers. Je waakt erover dat de 3 centrale pijlers: individuele hulpverlening, buurtgericht werken en ontmoeting prominent aanwezig zijn in de dienstverlening  met als doel te zorgen dat iedere burger in Kortrijk een menswaardig leven kan leiden.

Is leidinggeven jouw ding, ben je geboeid door innovatie en maatschappelijke tendensen? Hou je van een uitdaging? Aarzel niet en stel je kandidaat.

Schrijf je nu in!

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

 

Je komt terecht in één van de 7 multidisciplinaire teams van de wijkgerichte werking  waar ontmoeting, buurtgericht werken en hulpverlening centraal staan. Je wordt er omringd door heel wat expertise en verschillende disciplines (buurtwerk, straathoekwerk, brugfiguren, expertises in individueel maatschappelijk werk,… ), en werkt actief samen om de vernieuwde visie van de sociale dienst te implementeren.  De wijkgerichte sociale werking bestaat uit een 160 tal collega’s, Hierin stuur je een wijkgericht team met een 15 a 20 tal medewerkers aan.

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN? 
 • Je realiseert de doelstellingen van het beleid.

Je ondersteunt op een operationeel niveau de uitwerking van het beleid van de sociale dienst en de directie Dienstverlening en Sociaal beleid. Je werkt mee aan de reorganisatie of bijsturing van de dagdagelijkse werking om tot een efficiënte en performante dienstverlening te komen.

 • Je coördineert de werking van het team.

Je staat in voor de goede werking van jouw team en coördineert de activiteiten ervan rekening houdend met de geldende afspraken. Dit betekent onder meer dat je de werking van jouw dienst organiseert en opvolgt, en dit zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak.

 • Je geeft leiding aan je medewerkers.

Je geeft leiding aan jouw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van de visie en het personeelsbeleid van Kortrijk.

 • Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen team of binnen de organisatie.

Je werkt mee aan de uitvoering van de strategische doelstellingen van de directie Dienstverlening en Sociaal beleid en je zorgt ervoor dat ze binnen jouw team vertaald en gedragen worden. Hierbij werk je, samen met andere teams in de directie, mee aan directiebrede trajecten.

 • Je ontwikkelt je eigen expertise.

Je stelt je expertise ten dienste van wie er belang bij heeft, zodat de goede werking van jouw team gegarandeerd blijft, ook in het geval van veranderende situaties en behoeften. Je durft zaken in vraag stellen en stelt je op als een constructieve, flexibele meedenker.

Meer info

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur op B4-B5 niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Mogelijkheden tot telewerk.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 
 

Via werving:

 • Een bachelor diploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B in een openbaar bestuur en minimaal 4 jaar ervaring in leidinggeven of het trekken of coördineren van een project. 
 • Geen bachelor diploma, maar wel minimaal 4 jaar ervaring in leidinggeven of het trekken of coördineren van een project EN slagen voor een niveau en capaciteitstest.

Toon deze 4 jaar vereiste ervaring aan via een verplicht addendum bij jouw kandidaatstelling. 

Via bevordering:

 • beschikken over 4 jaar niveau anciënniteit op B niveau (in stad of OCMW Kortrijk  of een ander openbaar bestuur) OF 4 jaar niveau anciënniteit op C4-C5 niveau (in stad of OCMW Kortrijk of een andere openbaar bestuur) en 6 jaar dienstanciënniteit (enkel binnen stad of OCMW Kortrijk). 

Via interne en externe mobiliteit:

 • beschikken over 12 maand graadanciënniteit op B4 – B5  niveau in stad of OCMW Kortrijk

Wervingsreserve 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve of bevorderingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging.

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 2 oktober 2022, enkel digitaal

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Veerle De Bosschere, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of 0473/ 86 24 34.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

teamcoördinator wijkgerichte sociale