Teamcoördinator leerwerkplaats (B4-5)

Gepubliceerd op Vrijdag 09 oktober 2020
09 oktober 202008 november 2020

Mensen sterker maken is één van de hoofddoelstellingen van sociale dienstverlening van Kortrijk.

Samen met de Poort VZW willen we via werkervaring, kwalitatieve vormingen en psychosociale begeleiding de inzetbaarheid en sociaaleconomische positie van leerwerknemers naar een hoger niveau tillen.

Samen met een team van  gedreven en talentvolle instructeurs gaan we voor een duurzaam resultaat op maat van de leerwerknemer en vormen we één sterk team met expertise in zowel schoonmaak, groen of bouw die bovendien hierin een partner is van verschillende interne stadsdiensten.

We gaan voor een optimale doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt, waarbij we aandacht hebben voor veiligheid en diversiteit, maar waarbij we ook kritisch zijn voor onze dienstverlening, zowel naar de leerwerknemer toe als naar de (interne en externe) klant. We willen via een diversiteit aan werkvloeren een zo groot mogelijk verschillend aantal werkervaring kunnen aanbieden met hoge kwaliteitseisen, maar waar we ook oog hebben voor de leerwerknemer die hierin extra begeleiding nodig heeft.

Als teamcoördinator van de leerwerkplaats haal je het beste uit je team naar boven en zorg je ervoor dat de leerwerkplaats een belangrijke speler wordt binnen het activeringsbeleid van de organisatie. Je slaagt erin te komen tot een beleid dat kansen wil geven en dit  op een mensgerichte en proactieve manier op maat van elke leerwerknemer.

Ben je een echte teamspeler en haal je graag het beste in zowel je medewerkers als cliënten naar boven, dan is deze job je op het lijf geschreven.

WAT IS JE JOB

 • Je geeft leiding aan een team van instructeurs van zowel het OCMW als De Poort vzw. Je zorgt dat je team mee het verhaal van de leerwerkplaats uitdraagt, achter de visie blijft staan en gemotiveerd blijft. 
 • Je ziet toe op de kwaliteitsvolle uitvoering van de opdrachten en projecten van de leerwerkplaats waarbij je de verschillende werven (technisch) opvolgt. 
 • Je legt de focus op welzijn, gezondheid en veiligheid zowel bij de leerwerknemers als bij de instructeurs, dit in nauwe samenwerking met de preventieadviseur.
 • Je houdt in de gaten dat de wisselwerking tussen de Poort vzw en het OCMW goed verloopt. Je organiseert hiervoor overleg, faciliteert en stimuleert de teamwerking, en de interne communicatie binnen de leerwerkplaats en bent hierin een echte teamspeler.
 • Je zet in op zinvolle werkopdrachten, werkvloeren en werven en verliest hierbij de samenwerking met andere interne stadsdiensten en partners niet uit het oog.

PROFIEL

 • Je kan een team motiveren en aansturen met oog voor de korte en middellange termijndoelstellingen en bent hierin resultaat- en ontwikkelingsgericht.
 • Je kan anderen overtuigen door het hanteren van logische, weldoordachte en overtuigende argumenten.
 • Je bent een planner op korte en middellange termijn en weet zaken georganiseerd te krijgen. 
 • je bent een teamspeler met aandacht voor resultaat en mensen
 • Je hanteert  een aantrekkelijke en motiverende communicatiestijl en staat open voor feedback.

Wil je de functiebeschrijving en het profiel nog even in detail nalezen? Klik hier

WAAR KOM JE TERECHT

Je wordt leidinggevende van de leerwerkplaats. Dit team is een onderdeel van Werk en Activering binnen de directie dienstverlening en sociaal beleid. Het team werkt zeer nauw samen met De Poort vzw en telt een 20-tal medewerkers, hoofdzakelijk instructeurs, maar ook een aantal administratief medewerkers. Je leidinggevende is de teamverantwoordelijke van team Werk en Activering.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

We zetten graag in op de talenten van onze medewerkers. Als werkgever geloven wij er sterk in dat de grote diversiteit aan teams verrijkend werkt en wij verwachten medewerkers die volledig achter onze organisatiewaarden (link) kunnen staan en die ook uitdragen.

We verwachten dat je voldoende ondernemerschap vertoont, open staat voor andere meningen, constructief en open durft communiceren en een echte teamplayer bent.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?

 • Een contract van onbepaalde duur op B4-5 niveau
 • Maaltijdcheques van 7 euro
 • Een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen
 • Gratis aansluiting bij GSD-V
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • Fietsvergoeding van 0,24 euro/km
 • Eindejaarspremie
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler)
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster
 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk
 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN?

Via werving:

 • een bachelor diploma (ervaring in het vakgebied bouw en leidinggevende ervaring  is sterk aangewezen)
 • geen bachelor diploma maar wel minimum 3 jaar relevante beroepservaring in het vakgebied van de bouw (leidinggevende ervaring is sterk aangewezen) en slagen voor een niveau en capaciteitstest.

Via bevordering:

 • min. 4 jaar graadanciënniteit op B1-3 niveau binnen stad of OCMW Kortrijk en een gunstig evaluatieresultaat voor de laatste periode evaluatie
 • of min. 4 jaar graadanciënniteit op C4 - 5 niveau én 6 jaar dienstanciënniteit binnen Stad of OCMW en een gunstig evaluatieresultaat voor de laatste periodieke evaluatie

Via interne en externe mobiliteit:

 • minimum 12 maand graadanciënniteit hebben op B4-5 niveau binnen stad of OCMW Kortrijk
 • een gunstig resultaat kunnen voorleggen van de laatste periodieke evaluatie

Er wordt een verlengbare werfreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar.

HOE DEELNEMEN?

Inschrijven kan tot en met  8/11/20, enkel via het  digitale inschrijvingsformulier

MEER INFORMATIE?  

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke voor deze procedure via vacatures@kortrijk.be.

Kortrijk staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 

Twee mannen op de werf