Teamcoördinator administratie sociale dienst (B4-B5)

Gepubliceerd op Woensdag 03 november 2021
12 januari 202209 februari 2022

Christine zoekt een opvolger

Als teamcoördinator geef je leiding aan de medewerkers van team administratie sociale dienst. Je coördineert de dagelijkse werking. Je coacht en begeleidt je medewerkers in het behandelen, uitvoeren en opvolgen van inhoudelijk en/of organisatorisch (complexe) dossiers die wekelijks voor het bijzonder comité sociale dienst komen.  Daarnaast heb je ook expertise in de materie en ondersteun je de teamverantwoordelijke sociale dienst inhoudelijk binnen bepaalde dossiers en projecten.

Is leidinggeven jouw ding, ben je geboeid door wetgeving en maatschappelijk tendensen? Hou je van een uitdaging? Aarzel niet en stel je kandidaat.

Schrijf je nu in!

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Je komt terecht in de sociale dienst binnen het team administratie . Hier geef je leiding aan een 10 tal medewerkers met elk hun specifieke expertise.  Het team maakt deel uit van de directie Dienstverlening en Sociaal Beleid.

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN
 • Je realiseert de doelstellingen van het beleid

Je ondersteunt op een operationeel niveau de uitwerking van het beleid van de sociale dienst en de directie Dienstverlening en Sociaal beleid. Je werkt mee aan de reorganisatie of bijsturing van de dagdagelijkse werking om tot een efficiënte en performante dienstverlening te komen.

 • Je coördineert de werking van het team

Je staat in voor de goede werking van jouw team en coördineert de activiteiten ervan rekening houdend met de geldende afspraken. Dit betekent onder meer dat je de werking van jouw dienst organiseert en opvolgt, en dit zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak.

 • Je geeft leiding aan je medewerkers

Je geeft leiding aan jouw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van de visie en het personeelsbeleid van Kortrijk.

 • Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen team of binnen de organisatie.

Je werkt mee aan de uitvoering van de strategische doelstellingen van de directie Dienstverlening en Sociaal beleid en je zorgt ervoor dat ze binnen jouw team vertaald en gedragen worden. Hierbij werk je, samen met andere teams in de directie, mee aan directiebrede trajecten.

 • Je ontwikkelt je eigen expertise.

Je stelt je expertise ten dienste van wie er belang bij heeft, zodat de goede werking van jouw team gegarandeerd blijft, ook in het geval van veranderende situaties en behoeften. Je durft zaken in vraag stellen en stelt je op als een constructieve, flexibele meedenker.

Meer info

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur op B4-B5 niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat?

 • een bachelor diploma en 4 jaar relevante ervaring in het leiden van een team of in het coördineren of trekken van een project.
 • geen bachelor diploma, maar wel beschikken over 4 jaar relevante ervaring in het leiden van een team of in het coördineren of trekken van een project EN slagen voor een niveau en capaciteitstest

Toon deze 4 jaar vereiste ervaring aan via een verplicht addendum bij jouw kandidaatstelling. 

Ben je een interne kandidaat? 

 • minimum 12 maand graadanciënniteit hebben op B4-B5 niveau binnen stad of OCMW Kortrijk
 • min. 4 jaar niveau anciënniteit op B1 – B3 niveau binnen Stad of OCMW Kortrijk  of in een ander openbaar bestuur
 • of min. 4 jaar niveau anciënniteit op C4 - 5 niveau (binnen stad of OCMW Kortrijk of in een ander openbaar bestuur) én 6 jaar dienstanciënniteit binnen Stad of OCMW Kortrijk

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging.

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 9 februari 2022, enkel digitaal 

via https://www.jobsolutions.be/register/10431-52

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Veerle De Bosschere, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of 0491 86 24 34.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

teamcoördinator administratie sociale dienst