Strooidiensten staan paraat voor winterprikken

De strooidiensten van onze stad volgen het weerbericht op de voet. Op basis van de weersvoorspellingen strooien ze op 3 verschillende momenten.

Weertype geel

We spreken van weertype geel als er ochtendkoude is met kans op rijm- of ijzelplekken. In dit geval strooit de stad vanaf 5 uur ’s morgens alle locaties die gladgevoelig zijn. Dit zijn zowel gevaarlijke plekken op (fiets) wegen, bruggen, viaducten en gevaarlijke bochten. Ook de belangrijkste fietsassen en fietspaden die gescheiden zijn van de rijweg worden onmiddellijk gestrooid vanaf weertype geel.

Weertype oranje

Zodra er 50% kans is op aanvriezende regen of sneeuwval geldt weertype oranje. Dan strooien de diensten zowel overdag als ’s nachts. En dat niet alleen op de gevaarlijke plekken, maar ook op alle wegen gevolgd door het openbaar vervoer, de wegen van groot verkeer en de schoolomgevingen.

Weertype rood

Bij sneeuwval en aanvriezende regen is weertype rood van kracht. De strooidienst volgt dan dezelfde routes als bij weertype geel, maar als deze routes afgewerkt zijn, volgt onmiddellijk een tweede strooiroute langs verbindingswegen met druk verkeer, bedieningswegen van wijken en matig drukke wegen die ook gladheidsgevoelig zijn.
Het Vlaams Gewest is verantwoordelijk voor het strooien van de gewestwegen. Meer info vind je op www.wegenenverkeer.be.

Ga naar de info over het strooiplan

Hou je stoep sneeuwvrij!

Elke inwoner is verplicht om de stoep voor zijn eigen woning ijs- en sneeuwvrij te houden. In een appartementsgebouw of studentenhuis maak je hierover dus het best duidelijke afspraken met de medebewoners. De stoep moet over minimaal één meter breedte volledig ijs- en sneeuwvrij zijn.
Alle overtollige sneeuw en ijs kan je ophopen langs het voetpad.
Zorg er wel voor dat je de greppel, straatkolken en rijweg vrijlaat.
Je strooit het best met zout om de veiligheid van de voetgangers optimaal te verzekeren.
Doe je dit niet, dan riskeer je een GASboete.
Vindt er bovendien voor je woning een glijpartij plaats, dan zal jouw familiale verzekering de schade moeten vergoeden.
Lukt het niet om je eigen stoep schoon te vegen, dan kan je tegen een kleine vergoeding steeds een beroep doen op de klusjesdient van vzw Effect, 056 28 27 70.