Strategisch teamverantwoordelijke Gebouwenvernieuwing en -beleid (A4a-A4b)

Gepubliceerd op Vrijdag 05 mei 2023
05 mei 202306 juni 2023

Als strategisch teamverantwoordelijke gebouwenvernieuwing en -beleid geef je leiding aan een team van medewerkers dat verantwoordelijk is voor het realiseren van de ambities van de stad op vlak van gebouwenvernieuwing en het creëren van een duurzaam gebouwenportfolio.  Je coacht en begeleidt hen in het behandelen, uitvoeren en opvolgen van opdrachten en projecten met als doel de ambities van het beleid te realiseren.

Je hebt inzicht in wat Kortrijk de voorbije jaren heeft ontwikkeld en hoe de stad zich hiermee sterk op de kaart heeft gezet. Je bouwt bruggen tussen de beleidsploeg, teams en medewerkers. Je wakkert het enthousiasme aan bij een brede groep medewerkers. Je bent mensgericht en je inspireert. Je gaat gericht op zoek naar kansen om te vernieuwen en te verbeteren.  Je bent ook resultaatgericht en koppelt cijfers aan inhoud. Je beheert budgetten en zorgt er mee voor dat de stad financieel in evenwicht wordt gehouden. Optimalisatie-oefeningen en business-cases zijn jouw ding. Je durft zaken in vraag stellen en bekijkt steeds kritisch het bestaande aanbod om het toekomstgericht beter en innovatief te maken.

Combineer jij een resultaatsgerichte aanpak met een mensgerichte houding? Heb je sterke interesse in gebouwenvernieuwing en kan je hieromtrent een innoverend en strategisch beleid naar voren brengen? We ontmoeten je graag in onze selectieprocedure! 

Schrijf je nu in

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Team Gebouwenvernieuwing en -beleid bestaat uit ongeveer 20 medewerkers die instaan voor het verduurzamen van het stedelijke patrimonium en maakt deel uit van de directie Ruimte. Het patrimonium van Kortrijk bestaat uit een 450-tal gebouwen en is heel gevarieerd in schaal en complexiteit. Het gaat over sportgebouwen, culturele infrastructuur, jeugdlokalen, woonzorgcentra, woningen, flatgebouwen, werkplaatsen, kantoorgebouwen, bergingen en opslagplaatsen. Het team werkt zowel strategisch, tactisch als op operationeel niveau en bestaat uit een subteam dat werkt rond beleid- en visievorming, een projectenteam en een team van vastgoedmedewerkers. 

“Samen en sterker bouwen aan de stad van overmorgen” is onze missie. Als stad/OCMW streven we naar een duurzaam en kostenefficiënt gebouwenportfolio in balans en wensen we hiertoe de juiste keuzes te maken inzake het afstoten, uitbreiden of renoveren van gebouwen. We ambiëren om een klantgerichte en toekomstgerichte patrimoniumbeleidsvisie vorm te geven als basis voor het ontwerpen en beheren van onze gebouwen en voor het huisvesten van diverse diensten/gebruikers. We bereiden samen met onze partners de investeringen in bouwprojecten voor en realiseren die op een kwaliteitsvolle en professionele manier. Het team werkt continue samen met de inhoudelijke diensten/gebruikers, team gebouwenbeheer, de ruimtelijke stadsplanners, vergunningen, … en is overtuigd dat samenwerken resulteert in een kwalitatief en duurzaam gebouwenportfolio. 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN? 

 • Je realiseert de doelstellingen van het beleid.
  Je werkt mee aan een vooruitstrevend beleid in Kortrijk in overeenstemming met het bestuursakkoord en je neemt hierbij een strategische rol op binnen de directie Ruimte.

 • Je coördineert de werking van het team.
  Je staat in voor de opvolging en organisatie van de werking van je team en dit zowel inhoudelijk, methodisch, organisatorisch en financieel. 

 • Je geeft leiding aan je medewerkers. 
  Je coacht en motiveert hen volgens de principes van de visie en het personeelsbeleid van stad Kortrijk, waar we gaan voor een evenwicht en combinatie van een resultaats- en mensgerichte aanpak.

 • Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen directie of binnen de organisatie.
  Je werkt mee aan het bepalen en het tot uitvoering brengen van de strategische doelstellingen van je directie en zorgt ervoor dat ze binnen jouw team vertaald en gedragen worden.

 • Je ontwikkelt je eigen expertise en staat ook mee in voor adviesverlening.
  Je stelt je expertise ten dienste van wie er belang bij heeft, zodat de goede werking van jouw directie gegarandeerd blijft, ook in het geval van veranderende situaties en behoeften. Je durft zaken in vraag stellen en stelt je op als een constructieve, flexibele meedenker.

MEER INFO

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?

 • Een contract van onbepaalde duur op A-niveau. Heb je hier vragen over? Misschien vind je al een eerste antwoord tussen de veelgestelde vragen.

 • Maaltijdcheques van 7,50 euro. 

 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen. 

 • Gratis aansluiting bij GSD-V

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

 • Fietsvergoeding. 

 • Eindejaarspremie. 

 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 

 • Mogelijkheid tot telewerk. 

 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. 

 • We zetten in op welzijn en werkgeluk, met teambuilding, after work cafés, personeelsevents, webinars, workshops, sport over de middag, enz.

 • Een coachingstraject voor leidinggevenden.

 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be of lees de veelgestelde vragen. 

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat? 

 • Je hebt een masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A. Je hebt minimum 4 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team). Je hebt sterke interesse in en kennis van gebouwenvernieuwing- en beleid door opleiding, ervaring,... en je wil de uitdaging aangaan om je verder in dit domein te verdiepen. 

 • Je hebt geen masterdiploma, maar slaagt voor een niveau- en capaciteitstest. Je hebt minimum 4 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team). Je hebt sterke interesse in en kennis van gebouwenvernieuwing- en beleid door opleiding, ervaring,... en je wil de uitdaging aangaan om je verder in dit domein te verdiepen. 

Ben je een interne kandidaat? 

 • Je hebt minstens 12 maand graadanciënniteit op A-niveau bij de stad of het OCMW. Je hebt sterke interesse in en kennis van gebouwenvernieuwing- en beleid door opleiding, ervaring, ... en je wil de uitdaging aangaan om je verder in dit domein te verdiepen. 

 • Je hebt minstens 4 jaar niveauanciënniteit op B-niveau of minstens 4 jaar niveauanciënniteit op C4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit bij de stad of het OCMW. Je hebt sterke interesse in en kennis van gebouwenvernieuwing- en beleid door opleiding, ervaring, ... en je wil de uitdaging aangaan om je verder in dit domein te verdiepen

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. Er is momenteel 1 vacature die ingevuld kan worden.

 

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 6 juni 2023, énkel digitaal via deze link.

 

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via  vacatures@kortrijk.be  of 056 27 85 73 

 

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 

STV Gebouwenvernieuwingbeleid