Stem op je favoriet energieproject

Dankzij de campagne Stroomversneller kan jij een Kortrijks energieproject mee helpen realiseren. Met de uitdaging ‘Overal stroomversnellers’ kan jij kiezen voor een van de twee Kortrijkse energieprojecten. Behalen we voldoende stemmen dan krijgt Kortrijk een startkapitaal van  €0.75 per inwoner om het project te realiseren.

Nog tot 7 oktober kan jij je steentje bijdragen en helpen om de projecten te verwezenlijken. Stem voor je favoriete project op de website van Stroomversneller.

Stem nu

Zodra 1% van de volwassen inwoners van Kortrijk heeft gestemd, ontvangen we €0.75 per inwoner startkapitaal van de Vlaamse Overheid.

De Kortrijkse voorstellen in een notendop: 

1. Sportcentrum Lagae en OC de Vonke isoleren, delen warmte en maken gebruik van zonnewarmte

2. Betere isolatie en veilige energiezuinige verwarming voor de Chiro Tsjoef lokalen

Minder energieverbruik en meer groene energie

Met deze campagne wil het Vlaams Energieagentschap lokale energieprojecten en de voordelen ervan onder de aandacht brengen. Het is bovendien een belangrijke stap in de richting van een duurzamer energiesysteem. Door Vlamingen te overtuigen van de voordelen van lokale energieprojecten, hoopt het Vlaams Energieagentschap het energieverbruik te doen dalen en de resterende energieconsumptie op te schuiven in de richting van hernieuwbare energiebronnen.

stroomversnellers