Standbeeld Monseigneur de Haerne gerenoveerd

Monseigneur de Haerne was in de 19e eeuw een belangrijk figuur. Hij realiseerde heel veel voor Kortrijk en omstreken, zowel op vlak van economie, onderwijs en liefdadigheid. De voorbije decennia raakte hij wat in de vergetelheid. Zijn standbeeld stond ooit op de Grote Markt voor de Patria en staat nu in het parkje in Monseigneur de Haernelaan ter hoogte van de Sint-Sebastiaanslaan. Het standbeeld was echter dringend aan onderhoud toe.

Aquastra reinigde in opdracht van het stadsbestuur het standbeeld in witte marmer en hardsteen en herstelde het zo in zijn oude glorie. Het standbeeld zit verborgen achter het loof van de bomen en blijft zo wat onopvallend voor voorbijgangers. Nu de bomen hun blad verliezen, en de kleuren van het standbeeld terug oplichten kan niemand er nog onopgemerkt voorbij gaan.

Monseigneur Désiré de Haerne (1804-1890) was een tijdje priester en later ook directeur en retoricaleraar van het Stedelijk College in Kortrijk. Hij lanceerde petitiecampagnes om de vrijheid van pers, onderwijs, taal en godsdienst te verkrijgen. Als volksvertegenwoodiger speelde hij in 1830 een belangrijke rol bij het opstellen van de grondwet en de keuze van de staatsvorm. Hij zette zich onder meer in voor doofstomme en blinde kinderen. De Haerne overleed in Sint-Joost ten Node maar zijn stoffelijk overschot rust in het Sint-Janskerkhof in Kortrijk. Het is niet verwonderlijk dat het standbeeld van deze Kortrijkse spilfiguur uit de 19e eeuw, ooit een prominente plaats kreeg op de Grote Markt nabij “huis Roeland” (Patria). Het comité dat instond voor de oprichting van dit monument werd voorgezeten door Guido Gezelle. Helaas werd het standbeeld beschadigd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Petrus Braecke, een leerling van De Vigne maakte een kopie bij steenkapperij Viaene-Lagae. In 1929 verhuisde het monument naar het Casinoplein om in 1951 zijn uiteindelijke bestemming te krijgen in de Monseigneur de Haernelaan.