Stad Kortrijk wil als eerste stad zonnedelen invoeren

Gepubliceerd op donderdag 15 februari 2018

Stad Kortrijk pakte eerder al uit met een ambitieus energieplan. Daarmee wil de stad al haar gebouwen energieneutraal maken op 15 jaar. Het energieplan wordt gefinancierd met een rollend fonds van 1 miljoen euro. Alle opbrengsten uit energiebesparingen vloeien rechtstreeks terug naar het energiefonds. Nu gaat de stad een stapje verder en wil ze ook haar inwoners de kans geven om mee te stappen in het groene verhaal. Niet via de klassieke weg van een coöperatie, maar door rechtstreeks een zonnepaneel te verhuren.

We zijn bezig aan een ware energieshift. Stad Kortrijk wil – via het energieplan – binnen 15 jaar energieneutraal zijn. We proberen dus zelf het goede voorbeeld te geven. Nu gaan we een stap verder en betrekken we onze inwoners. Via zonnedelen maken we zonne-energie toegankelijk voor iedereen. Bijvoorbeeld ook voor mensen die geen geschikt dak hebben of geen volledige installatie kunnen financieren. We stellen in de eerste fase 10.000 m² dak ter beschikking en willen tot 700.000 EUR ophalen. Stap na stap zullen we het project dan uitbreiden. Voor de burger is er in feite geen risico. Na 15 jaar heeft men zijn inleg terug én per jaar mikken we op een rendement tussen de 2% en 4%. Naargelang de echte zonne-opbrengst. Er komt ook een rechtstreekse, zelfs visuele online, link tussen de burger en zijn of haar zonnepaneel. Er zal trouwens binnenkort voor gzorgd worden dat de opbrengt automatisch verrekend kan worden met de energiefactuur van de mensen.

Wat is zonnedelen?

Zonnedelen is het principe van een eigen zonnepaneel leggen op iemand anders zijn dak. De energieopbrengst van dat paneel gaat rechtstreeks naar de eigenaar. In eerste instantie gaat dit om een louter financieel rendement. Op termijn is het de bedoeling om dit te koppelen aan de energiefactuur. Iemand met een zonnepaneel zal dat rendement rechtstreeks kunnen verrekenen met z’n energiefactuur. In tegenstelling tot andere burgerparticipaties rond energie, waar je een aandeel koopt in een bedrijf en daar een jaarlijks rendement op krijgt, krijgt de koper hier de echte rechtstreekse opbrengst van zijn of haar paneel. 
Bestaande bestekken zoals Kuurne, moet je een aandeel kopen van een (energie)vennootschap/coöperatieve met een rendement, die los staat van werkelijkheid. Het rendement is een financiële som van alle initiatieven, die deze vennootschap heeft gerealiseerd op welke manier dan ook.

Oproep

De stad lanceert nu een oproep aan mogelijke partners op het project mee te helpen opzetten. Er is nog geen kant en klaar model voor handen in België want Kortrijk is de eerste stad die hiermee aan de slag gaat. Concreet zoekt de stad een partner voor het in eerste instantie leveren, plaatsen, financieren, exploiteren en onderhouden van zonnepanelen op 4 daken van de stad.

Onze klimaatdoelstellingen als stad bereiken, doen we niet alleen. Klimaatstad zijn betekent ook dat we onze inwoners betrekken. Door hen mee te laten participeren en investeren, schakelen we een versnelling hoger om onze uitstoot te doen dalen. 10.000 m2 daken staat gelijk aan 2000 zonnepanelen met een zonnepotentieel van 455 kWpiek en een stijging van de lokale energieproductie.

Timing

• Februari: gemeenteraard
• Mei: Partner communiceren
• September: start

Scoop

Het regionaal erfgoeddepot Zuid-West-Vlaanderen
Het regionaal erfgoeddepot Zuid-West-Vlaanderen zal onder meer het stadsarchief en de unieke Westflandrica Erfgoedbibliotheek herbergen. Het gebouw maakt deel uit van een nieuw te ontwikkelen site, met enerzijds het erfgoeddepot en anderzijds de nieuw te ontwikkelen technische loodsen van de stad Kortrijk. Deze zullen gerealiseerd worden in 2019. De volledige site wordt gasloos ontwikkeld en met één middenspanningsaansluiting van 630 kVA voor gans de site. De energievraag op vlak van elektriciteit zal redelijk hoog liggen, mede door het toekomstige elektrisch wagenpark, dat op die site gestald en intelligent geladen zal worden. Het regionaal erfgoeddepot Zuid-West-Vlaanderen heeft een grootte van 5.000 m² en opent midden 2018 in Kortrijk. Het gebouw heeft een vermoedelijk zonnepotentieel van 135 kWpiek, volledig zuid-gericht.

Sporthal Lange Munte
De sportcampus Lange Munte, een infrastructuur met internationale klasse, bevindt zich op Hoog Kortrijk, in het groene hart van de stad. Het sportcomplex bestaat uit 2 aanpalende hallen met daarin 5 ruime sportzalen. Door dit hallenconcept kunnen gelijktijdig twee wedstrijden afgewerkt worden voor telkens ongeveer 2.400 toeschouwers. Er zijn verschillende polyvalente sportruimtes en squashzalen en in de zeer ruime fitnesszaal zijn cardio- en krachttoestellen aanwezig. Het gebouw heeft een vermoedelijk zonnepotentieel van 120 kWpiek, volledig zuid-gericht.

Kortrijk Weide: Tranzit|Urban Sports|evenementenhal Depart
Een oude treinloods op het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide is volledig herbestemd en vernieuwd. Naast een jongerenontmoetingscentrum, is er plaats voor urban sports en een evenementenhal Depart voor 1.500 personen. Het gebouw is eind 2017 in gebruik genomen. Het gebouw heeft een vermoedelijk zonnepotentieel van 100 kWpiek, zuidoost gericht.

Kortrijk Weide: Co-creatie HUB Hangar-K
Een ander deel van de oude treinloods op het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide wordt volledig herbestemd en vernieuwd en zal vanaf april 2018 een technologisch starter- en innovatiecentrum voor 200 jonge talenten huisvesten. Het gebouw heeft een vermoedelijk zonnepotentieel van 100 kWpiek, zuidoost gericht.

Meld je als geïnteresseerde particulier aan