Referentiepersoon Dementie

30 oktober 201920 december 2019
de zon

Referentiepersoon Dementie

Voor ons nieuw woon- & zorgcentrum De Zon te Bellegem en ons woon- en zorgcentrum De Weister te Aalbeke, wensen wij over te gaan tot de aanwerving van een voltijdse referentiepersoon dementie.

De Job

Als referentiepersoon dementie zal je instaan voor de twee campussen, maar ook voor het  uitwerken van een dementievriendelijk beleid in de zuidelijke rand van Kortrijk. Gezien we binnen Zorg Kortrijk streven naar buurtgerichte zorg, dien je zowel intra- als extramuraal op te treden. 

Je oefent als referentiepersoon dementie een raadgevende, sensibiliserende functie uit en staat in voor het specifieke kwaliteitsbeleid in verband met dementie. Een referentiepersoon dementie biedt ondersteuning bij het kwaliteitsbeleid en treedt op als raadgever in verband met de omkadering van en de verzorging die gegeven wordt aan personen met dementie en hun omgeving. Als referentiepersoon dementie heb je een voorbeeldfunctie en sta je in direct contact met de bewoners met dementie, dit zowel in de zorg als tijdens het dag-dagelijkse leven. Zo bewaak je de relatiegerichte zorg die we in ons woonhuis nastreven.

Wie zijn wij

Zorg Kortrijk is een innovatief zorgbedrijf met meer dan 550 werknemers, die zich dagelijks inzetten voor onze gebruikers. De medewerkers geven mee vorm aan onze visie en missie. Een dynamisch bedrijf met hart voor de gebruiker en de medewerker.

Onze medewerkers worden gezien als het grootste activa van de organisatie. Verschillende woonzorgcentra, woonhuizen, werkwijzen, etc. zorgen ervoor dat de medewerkers doorheen hun levensweg, de ideale work-life balance kunnen creëren.

Bijgevolg is de werkplaats ook bespreekbaar ( Kortrijk, Heule, Bellegem, Bissegem, Aalbeke ).

Profiel
 • Je bent houder van een bachelordiploma in de gezondheidszorg.
 • Je bent houder van een diploma hoger beroepsonderwijs van gegradueerde verpleegkundige of daarmee gelijkgesteld.
 • Je bent houder van het getuigschrift referentiepersoon dementie.
 • Je kan een project volledig plannen, opstarten, opvolgen en afwerken.
 • Je houdt rekening met de gevoelens, behoeften en wensen van anderen.
 • Je bent een loyale teamspeler, maar je kan ook zelfstandig functioneren.
 • Je bent flexibel: je kan je snel aan diverse situaties en diverse personen aanpassen, je kan verschillende taken combineren, je kan problemen of plotse veranderingen in de omgeving, taken, verantwoordelijkheden of mensen opvangen door je aan te passen.
 • Je bent leergierig: je hebt belangstelling voor aanverwante onderwerpen om eigen kennis te verruimen.
 • Je bent creatief: je bekijkt een probleem vanuit diverse oogpunten en komt van daaruit tot nieuwe oplossingen en ideeën.
 • Je bent klantgericht: je wil anderen helpen en je reageert op een passende manier op vragen van het bestuur, de medewerkers van het woonzorgcentrum, de bewoners, hun familie en de buurt.

Taken
 • Je wint informatie in over de wetgeving en ontwikkelingen op het vlak van dementie.
 • Je draagt bij tot de sensibilisering op het vlak van dementie, zowel in het WZC als daarbuiten.
 • Je ontwikkelt en voert, in nauw overleg met de directie, een vormingsplan uit voor medewerkers in verband met dementie, alsook voor vrijwilligers, familieleden, mantelzorgers en de buurt.
 • Je staat in voor de uitvoering van de administratieve taken eigen aan de functie.
 • Je levert een bijdrage in het realiseren van de kwaliteitsdoelstellingen van het WZC.
 • Je werkt mee aan het ontwikkelen en het uitvoeren van een kwaliteitsbeleid voor de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie.
 • Je werkt mee aan een dementievriendelijke samenleving, waar je burgerschap, participatie en duurzame partnerships helpt mee creëren.
 • Je neemt deel aan een netwerk met daarin alle belangrijke partners.
 • Je stimuleert het personeel en de directie om te blijven zoeken naar methodieken en middelen die de levenskwaliteit van personen met dementie kunnen verbeteren.
 • Je doet voorstellen aan de directie in verband met de verbetering van levenskwaliteit voor personen met dementie ten aanzien van het personeel dat personen met dementie verzorgt of bijstaat.
 • Je werkt en leeft volgens de visie van het kleinschalig genormaliseerd wonen en ziet erop toe dat deze visie wordt toegepast.
 • Je staat dicht bij de bewoners met dementie ook in directe zorg. Relatiegerichte zorg is de kern van jouw handelen.
Aanbod
 • Contract van onbepaalde duur vanaf 1 mei 2020.
 • Verloning volgens wettelijke barema's.
 • Maaltijdcheques.
 • Hospitalisatieverzekering (na 1 jaar).
 • Overname van relevante anciënniteit.
 • Fietsvergoeding.
 • Vergoeding woon- & werkverkeer.
 • Aangename werksfeer.
 • Doorgroeimogelijkheden en leerkansen.
Selectieprocedure

Deze vacature staat open voor interne en externe kandidaten.

Voorwaarden

 • Je bent houder van een bachelordiploma in de gezondheidszorg.
 • Je bent houder van een diploma hoger beroepsonderwijs van gegradueerde verpleegkundige of daarmee gelijkgesteld.
 • Je bent houder van het getuigschrift referentiepersoon dementie.

Procedure
Kandidaturen kunnen worden ingediend tot en met 20/12/2019.
Elke kandidaat die voldoet aan de voorwaarden dient te slagen voor twee onderdelen:

 • Schriftelijke proef (Vrijdag 31 januari 2020)
  De schriftelijke proef zal bestaan uit enkele casussen en algemene kennisvragen.
  Elke geslaagde kandidaat zal uitgenodigd worden voor het interview.
  Je dient minstens 50% te behalen op uw schriftelijk examen.

   
 • Interview (Maandag 17 februari 2020)
  In het interview zal gepeild worden naar intrinsieke motivatie.
  Voor deze functie zal een werfreserve worden aangelegd die twee jaar geldig is.

U kan solliciteren door uw motivatiebrief en cv door te sturen per mail naar Dylan.Vandewaetere@kortrijk.be.

Kortrijk staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.