Recyclageparkwachter (D1-D3) tijdelijk en aanleg werfreserve

Gepubliceerd op Dinsdag 20 september 2022
20 september 202209 oktober 2022

Als technisch medewerker beschik je over expertise in een bepaald thema en voer je samen met je collega’s een aantal opdrachten uit die binnen dit thema kaderen (kwaliteitsvolle uitbating van de recyclageparken) met als doel een klantgerichte dienstverlening te garanderen m.b.t. dit thema naar hoofdzakelijk de Kortrijkse burger toe.  

Schrijf je nu in

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

De recyclageparken zijn een deel van team Net en Groen en vormen samen met afvalophaling en logistiek één subteam. De parkwachters verzorgen de dienstverlening in de recyclageparken in Heule en Rollegem.

 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN? 
 • Je voert samen met je collega’s van je team een aantal taken uit die kaderen binnen de specifieke opdracht van jouw team. Concreet sta je in voor een kwaliteitsvolle uitbating van de recyclageparken. Hierbij ga je op een zeer klantgerichte manier tewerk waarbij je pro-actief situaties correct inschat en klanten de juiste weg wijst. Hierbij onderscheid je de verschillende fracties en verwijs je door naar de juiste afvalgroep (kleurfracties) zodat alle goederen in de juiste containers terecht komen. De ingezamelde materialen en volle verpakkingen (tonnen, bakken, zakken, …) verplaats je in functie van de ophaling van deze goederen.
 • Je communiceert op een correcte manier over de sorteerregels en de regels van de werking van de recyclageparken. Je legt de werking van de weegsystemen uit en kent de andere parken die behoren tot de IGRP (intergemeentelijke recyclageparken)
 • Je sorteert zelf de goederen wanneer klanten deze materialen foutief sorteren. Je zorgt voor een veilige en nette omgeving op de recyclageparken zodat er geen hinder is voor het verkeer of de klanten.
 • Je schat in welke hulpmiddelen, materialen en machines je nodig hebt voor welke taak. Je werkt vlot met de pda en mail om je opdracht uit te voeren.
 • Je onderhoudt de hulpmiddelen, materialen en machines die je nodig hebt voor de uitvoering van je job.
 • Je voert jouw opdrachten en taken uit volgens de planning opgesteld door jouw leidinggevende
 • Tijdens de uitvoering van je taak (onderhoud of herstelling) volg je de veiligheidsprocedures. Je ziet welke onderdelen, materialen, machines of andere hulpmiddelen vervangen moeten worden en signaleert dit aan je leidinggevende.
 • Je signaleert onregelmatigheden of onveilige situaties die je tijdens de uitvoering van je job opmerkt aan je leidinggevende
 • Je vraagt tijdig advies  binnen je team of aan je leidinggevende hoe een taak of opdracht  moet gebeuren  

Specifiek voor deze functie : Je werkt op de locatie en binnen de openingsuren van de recyclageparken op het grondgebied Kortrijk. Werken op zaterdag is een vast onderdeel van het uurrooster.

Meer info

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een contract van bepaalde duur op D-niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen), zonder collectieve sluitingsperiode
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat?

 • Je beschikt bij voorkeur over een rijbewijs B

Ben je een interne kandidaat?

 • Je beschikt over een contract onbepaalde duur en minstens 12 maand graadanciënniteit op D-niveau bij de Stad
 • Je beschikt bij voorkeur over een rijbewijs B.
HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 9 oktober 2022, enkel digitaal

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Els Strubbe, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, op 0498 90 93 81 of  via vacatures@kortrijk.be.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

 

Recyclageparkwachter (D1-D3)

Mensen aan het werk op het recyclagepark