Publieksmedewerker Musea (B1-B3)

04 januari 201927 januari 2019

De job

De publieksmedewerker musea is verantwoordelijk voor de uitwerking van educatieve programma's en producten die worden aangeboden aan volwassenen, jongeren en kinderen die individueel of in groep het museum bezoeken. Het educatieve aanbod omvat programma's binnen de musea zoals rondleidingen, lezingen, colleges, bezoekersteksten, gidsenwerking en ateliers.

Verantwoordelijkheden

 • Je ontwikkelt en coördineert publieksprojecten op maat van de verschillende doelgroepen.
 • Je werkt verschillende types educatieve programma’s uit qua inhoud, vorm en duur, aangepast aan de behoeften van de verschillende doelgroepen.
 • Je initieert en bouwt sterke partnerships uit met scholen, kunstenaars, technologen en wetenschappers.
 • Je werkt nauw samen met het wetenschappelijk team en de communicatoren van het museum.
 • Je werkt de toegankelijkheid uit van het museum en zijn tentoonstellingen.
 • Je maakt het publiek warm voor de museumwerking en gaat actief op zoek naar nieuwe doelgroepen.
 • Je levert content aan het communicatieteam zodat zij de informatie kunnen verspreiden.
 • Je werkt modelrondleidingen uit voor gidsen en museumpersoneel en geeft af en toe zelf een rondleiding, workshop

Raadpleeg hier de volledige functiebeschrijving.

Kenniscompetenties

 • Ervaring in een museale context, noties van kunst, kennis van het kunsteducatieve werkveld en van pedagogische methodieken is een pluspunt.
 • Je bouwt vlot samenwerkingsverbanden uit met interne en externe partners.
 • Je hebt ervaring met de verschillende doelgroepen en met het participatief werken met kansengroepen.
 • Je hebt sterke didactische en sociale vaardigheden.
 • Je hebt een creatief brein en slaagt er in om soms complexe inhouden over te brengen naar een breed publiek.
 • Je bent vertrouwd met de werking en de kerntaken van een museum.
 • Je hebt inzicht in de kwaliteitskenmerken van (participatieve) erfgoedtrajecten en -projecten.
 • Je hebt inzicht in de verschillende vormen van participatie en weet die in de praktijk om te zetten, te evalueren en bij te sturen.
 • Je hebt een bachelordiploma (bij voorkeur kunstgeschiedenis, geschiedenis, sociaal cultureel werk).

Toelatingsvoorwaarden

VIA BEVORDERING
 • C-niveau : min. 4 jaar niveauanciënniteit hebben op C-niveau en een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de periodieke evaluatie.
 • D4-D5-niveau : min. 6 jaar dienstanciënniteit en 4 jaar niveauanciënniteit in de hogere graad hebben en een gunstig resultaat bij de laatste periodieke evaluatie.
VIA AANWERVING
 • Bachelordiploma (bij voorkeur geschiedenis, kunstgeschiedenis, sociaal cultureel werk).

Het aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur op B1-B3-niveau (na 2 x 6 maand bepaalde duur).
 • Maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar).
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,23 euro/km.
 • Een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster.
 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

Procedure

Case gevolgd door een interview. Tijdens dit gesprek gaan we verder in op je kennis en ervaring, je motivatie, jobinzicht en persoonlijkheid.  Het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure: 50/100.

Solliciteren

Inschrijven kan tot en met 27 januari 2019, enkel via het digitale inschrijvingsformulier.  Heb je nog vragen? Dan kan je steeds terecht bij Team HR - Lut Vanderbeken - 0478 50 24 45 of vacatures@kortrijk.be.

Kortrijk staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

Publieksmedewerker
logo Kortrijk