Projectmedewerker "de digitaal inclusieve wijk" (2 jaar)

05 juli 201911 augustus 2019
DE JOB

Als digitale brugfiguur ga je samen met collega’s aan de slag om de inwoners van Kortrijk alle kansen te bieden binnen een steeds digitaler wordende samenleving. Hierbij focus je als brugfiguur op het bereiken en begeleiden van de digitaal kwetsbaren in onze stad.

In een eerste fase onderzoek je samen met collega’s welke (nieuwe) digitale noden er zijn en hoe we die samen met partners kunnen invullen. Je werkt hiervoor nauw samen met collega’s van de bibliotheek, de wijkcentra en externe partners.

In een tweede fase help je mee bij de introductie van een digitaal wijkplatform in een tweetal buurten. Je maakt niet-digitale wijkbewoners enthousiast voor het platform. Je geeft uitleg over hoe het werkt en begeleidt hen persoonlijk. Je verwijst geïnteresseerden door naar de computervrijwilligers voor verdere begeleiding of naar het aanbod aan computer-, tablet- en smartphoneopleidingen.

 

DE VERANTWOORDELIJKHEDEN

1e fase:

 • Je bundelt ervaring en expertise van de drie steden.
 • Je tekent samen met betrokken actoren uit hoe je naar een digitaal inclusieve wijk toe kan werken.
 • Je brengt de bestaande situatie in kaart in een aantal wijken in Kortrijk aan de hand van een reeds uitgewerkte methodiek.
 • Je maakt een stappenplan op, specifiek voor Kortrijk is één van de acties het uittesten van de functie “Digitaal Brugfiguur”.

2de fase:

 • Je neemt de functie van digitale brugfiguur op, tekent de functie verder uit en evalueert.
 • In een tweetal wijken begeleid je digitaal kwetsbare inwoners bij het gebruik van een digitaal buurtplatform.
 • Je onderzoekt de mogelijkheden om via dit platform en je contacten als digitaal brugfiguur digitaal kwetsbare burgers toe te leiden naar het bestaand aanbod aan e-inclusie initiatieven (leren werken met computer, tablet, smartphone, zoeken op internet, apps installeren en gebruiken, wegwijs in digitale dienstverlening, …)
 • Je implementeert het stappenplan ontwikkeld in fase 1, je evalueert en stuurt bij waar nodig.

3de fase

 • Je werkt actief mee aan de ontwikkeling van een toolkit, gecoördineerd door projectleider Digipolis Gent en in samenwerking met projectpartner Digipolis Antwerpen aan de ontwikkeling van een toolkit.

 

KENNISCOMPETENTIES
 • Je beschikt over onderzoekservaring, als student of professioneel.
 • Je hebt inzicht in (digitaal) kwetsbare doelgroepen
 • Je  beschikt over digitale basisvaardigheden en interesse om kwetsbare buurtbewoners te begeleiden bij het gebruik van een digitaal buurtplatform en bij digitale  basisvragen.
 • Je kent de sociale kaart van Kortrijk.

 

AANBOD

• een halftijds contract (19u/week) van bepaalde duur op B1-B3-niveau, vanaf 1 september voor de duur van het project (d.i. 2 jaar).
• maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar)
• gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,23 euro/km
• een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster
• naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
• een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

 
TOELATINGSVOORWAARDEN

Werving:

- ofwel een bachelordiploma

- ofwel een diploma gelijkgesteld met bachelor, d.i. een graduaatsdiploma van voor 2005 (Meer info: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/welke-waarde-heeft-mijn-oude-diploma-in-de-huidige-bachelor-masterstructuur)

Interne en externe personeelsmobiliteit:

De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad, het OCMW, AGB SOK of AGB Parko, en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie.

 

PROCEDURE

Deel 1: korte mondelinge proef - 19 augustus 2019

 • peilen naar inzicht, motivatie en communicatie
 • 50/100 om als geslaagd te worden beschouwd

Enkel de 10 geslaagde kandidaten met de hoogste score worden toegelaten tot de uitgebreide mondelinge proef (deel 2). Wanneer er echter minder dan 10 kandidaten zijn, worden zij automatisch uitgenodigd voor deel 2.

Deel 2: uitgebreide mondelinge proef - 21 augustus 2019

 • peilen naar kennis en competenties, ervaring en persoonlijkheid 
 • gedragsgericht interview
 • 50/100 om als geslaagd te worden beschouwd

Alle kandidaten die 50/100 behalen voor deel 2, worden opgenomen in de wervingsreserve van digitaal brugfiguur, geldig voor 2 jaar te rekenen vanaf de maand, volgend op de datum waarop het PV van het laatste gedeelte van de selectieprocedure is afgesloten. De wervingsreserve kan enkel aangesproken worden voor tijdelijke aanstellingen.

 

MEER INFO EN SOLLICITEREN

Contact: team HR - bel 1777 of mail vacatures@kortrijk.be  

Inschrijven kan enkel digitaal via https://www.jobsolutions.be/register/4123  tot en met 11 augustus 2019.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van de kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

mama en dochter spelen met tablet