Projectleider Vastgoedontwikkeling (A1a-A3a)

Gepubliceerd op woensdag 08 september 2021
08 september 202110 oktober 2021

Als projectleider ben je (mede)verantwoordelijk voor de coördinatie van één of meerdere projecten m.b.t vastgoed(ontwikkeling) met als doel de uiteindelijke implementatie van deze projecten binnen de organisatie ter optimalisatie van de interne en/of externe dienstverlening, gerelateerd aan vastgoedontwikkeling. Je maakt haalbaarheidsstudies en je bewaakt de inhoudelijke en financiële doelstellingen van je projecten. Je brengt vraag en aanbod in beeld en je koppelt de juiste eigenaar of gebruiker aan de juiste site. Je stuurt de (her)ontwikkeling van verworven of te verwerven gronden en gebouwen aan en je beheert zo een deel van de vastgoedportefeuille van de stad en het OCMW.

Draag jij graag je steentje bij aan de vastgoedontwikkeling van Kortrijk?

Schrijf je nu in

In welk team kom je terecht? 

Je bent actief binnen het team gebouwen. In het organogram vind je het team terug onder de directie Ruimte. Team gebouwen telt ca. 40 medewerkers en staat in voor het duurzaam ontwikkelen en beheren van het stedelijk patrimonium. Dit betekent zowel het bouwen en verbouwen als het onderhoud en beheer van de verschillende stads- en OCMW - gebouwen.  

Het patrimonium in Kortrijk bestaat uit 450 gebouwen die uiteenlopende variëren in schaal en complexiteit. Het gaat over sportgebouwen, culturele infrastructuur, jeugdlokalen, Woonzorgcentra, woningen en flatgebouwen, werkplaatsen, kantoorgebouwen, bergingen en opslagplaatsen. 

 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 
 • Je bent het aanspreekpunt en de trekker van projecten die een focus hebben op vastgoedontwikkeling.
 • Je bent de leider van één of meerdere van deze projecten in al zijn tussenfasen. Je leidt een volledig traject vanaf het moment van de vraag of de nood aan het project, de voorbereiding, de planning en de realisatie tot uiteindelijke overdracht van het project aan gebruikers en beheerders.
 • Je bereidt de planning en het budget voor en dit binnen de budgettaire krijtlijnen en maakt financiële prognoses op en rapporteert hierover aan het projectteam, je teamverantwoordelijke en je directeur.
 • Je signaleert en motiveert tijdig de nodige budgetwijzigingen. Waar mogelijk werk je actief mee aan de opmaak van subsidiedossiers in de zoektocht naar bijkomende financiële middelen.
 • Je leidt deze projecten proactief en in overleg met alle betrokken (interne en externe) actoren. Je bevraagt op positief-kritische wijze de verwachtingen van de interne of externe klant en stuurt deze waar nodig inhoudelijk, financieel of procesmatig bij. Je doet voorstellen en reikt alternatieven aan.
 • Je bewaakt de uitvoering en opvolging van de gemaakte afspraken en ook de kwaliteit hiervan. Je organiseert overlegmomenten, schrijft verslagen uit en je neemt de nodige beslissingen binnen de afgesproken verantwoordelijkheden (op basis van diverse data en informatie).

Meer info

Wat verwachten we van jou?

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden.

 

Wat mag je van ons verwachten? 
 • Een contract van onbepaalde duur op A1a-A3a niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Ben je een externe kandidaat?

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma. Daarnaast heb je door je opleiding of ervaring affiniteit met of kennis van vastgoedontwikkeling of het realiseren van projecten in de bouwsector.
 • Je bent niet in het bezit van een masterdiploma maar je slaagt voor een niveau- en capaciteitstest. Door opleiding of ervaring heb je affiniteit met of kennis van vastgoedontwikkeling of het realiseren van projecten in de bouwsector.

Ben je een interne kandidaat?

 • Je bent een medewerker van stad/OCMW met min. 4 jaar graadanciënniteit op B-niveau of met min. 4 jaar graadanciënniteit op C4-C5-niveau en min. 6 jaar dienstanciënniteit. Door opleiding of ervaring heb je affiniteit met of kennis van vastgoedontwikkeling of het realiseren van projecten in de bouwsector.

Wervingsreserve 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging.

 

Heb je interesse? 

Inschrijven kan tot en met 10 oktober 2021, enkel digitaal via https://www.jobsolutions.be/register/9125-7

 

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met ‘Bieke Verhaeghe’, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of 056 27 86 61.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

gebouwen