Projectleider Vastgoed (A1-A3)

Gepubliceerd op woensdag 06 januari 2021
06 januari 202131 januari 2021

 

Als projectleider Vastgoed leid je de vastgoedprojecten van Groep Kortrijk. Dit voor een grote range van project; zowel aankoop/verkoop, eigenontwikkeling of verkoopdossier met voorwaarden.

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Het team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid is een team van om en bij de 40 medewerkers en valt in het organogram onder de directie Ruimte. Het team bestaat uit 3 subteams, waarvan ‘Vastgoed en Stadsontwikkeling’ er eentje is.

Het team staat in voor alle vastgoedtransacties voor het patrimonium van de stad. Dit omvat zowel de aan-/ verkoop transacties als de exploitatie van het patrimonium voor externe organisaties.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 
 • Je geeft samen met de vastgoedcoördinator uitvoering aan het vastgoedbeleid van de stad.
 • Je maakt haalbaarheidsstudies en je bewaakt de inhoudelijke en financiële doelstellingen van je projecten.
 • Je staat mee in voor de onderhandelingen voor de verwerving of verkoop van gronden en gebouwen.
 • Je brengt vraag en aanbod in beeld en je koppelt de juiste eigenaar of gebruiker aan de juiste site.
 • Ook het vinden van oplossingen voor gronden of gebouwen in afwachting van een definitieve herbestemming behoort tot je opdracht.
 • Je stuurt de (her)ontwikkeling van verworven of te verwerven gronden en gebouwen aan en je beheert zo een deel van de vastgoedportefeuille van de stad en het OCMW.
 • Voor je opdrachten werk je samen met andere experten binnen en buiten de organisatie.

MEER INFO

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een contract van onbepaalde duur op A-niveau. 

 • Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

 • Een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen. 

 • Gratis aansluiting bij GSD-V. 

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

 • Fietsvergoeding. 

 • Eindejaarspremie. 

 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 

 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk. 

 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar. 

 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat? 

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma in een voor de functie relevante studie, bvb. postgraduaat vastgoedkunde, ingenieurswetenschappen, architectuur, handelswetenschappen, industriële wetenschappen.
 • Je bent in het bezit van een ander masterdiploma dan een voor de functie relevante studie, maar heb wel min. 2 jaar relevante beroepservaring in het leiden, adviseren en/of coördineren van projecten met oog op realisatie van gebouwen of transacties vastgoed (vastgoedmakelaar of gelijkwaardig).
 • Je bent niet in het bezit van een masterdiploma maar je hebt wel min. 2 jaar relevante beroepservaring in het leiden, adviseren en/of coördineren van projecten met oog op realisatie van gebouwen of transacties vastgoed (vastgoedmakelaar of gelijkwaardig) en je slaagt voor een niveau- en capaciteitstest.

Ben je een interne kandidaat? 

 • Je bent een medewerker van stad/OCMW met min.1 jaar graadanciënniteit op A-niveau (interne en externe personeelsmobiliteit).
 • Je ben een medewerker van stad/OCMW met min. 4 jaar graadanciënniteit op B-niveau of met min. 4 jaar graadanciënniteit op C4-C5-niveau en min. 6 jaar dienstanciënniteit (bevordering).
HOE VERLOOPT DE SELECTIEPRECEDURE? 
 • Screening CV  - Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze selectieprocedure.  

 • Deel 1:  Capaciteitstest voor de kandidaten die niet in het bezit zijn van een masterdiploma gekoppeld aan de graad.  (timing: 1 februari 2021)
 • Deel 2: Thuisopdracht (timing: 3 - 7 februari 2021)
 • Deel 3: Mondelinge proef (timing: 17 februari 2021)

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. Deze wervingsreserve wordt gebruikt om snel te kunnen inspelen op de nood aan personele inzet. We putten uit deze werfreserve voor tijdelijke invullingen (vervanging ziektes, zwangerschapsvervangingen…), maar evengoed voor permanente aanstellingen van onbepaalde duur. 

HEB JE INTERESSE? 

Solliciteren kan enkel digitaal tot en met 31 januari 2021. 

Schrijf je nu in

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock,  selectieverantwoordelijke voor deze procedure op het nummer 0489 31 20 47 of via vacature@kortrijk.be

Bij groep Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap

Projectleider Vastgoed