Projectleider Energie (A1a-A3a)

Gepubliceerd op Vrijdag 20 november 2020

De Stad Kortrijk heeft zich de laatste jaren hard ingezet om te verjongen en steeds harder te gaan bruisen. We zijn een stad geworden die leeft, innoveert en vernieuwt. Maar net als iedereen staat ook de Stad Kortrijk voor grote uitdagingen om de klimaatdoelstellingen te halen. Kortrijk heeft in het verleden al erg grote inspanningen geleverd, bijvoorbeeld met (bijna) energie neutrale gebouwen zoals WZC De Zon, het Erfgoeddepot, Depart, Hangaar K en recreatie domein Lago die het vernieuwende en bruisende karakter van de Stad onderstrepen. 

Om de ambities van Stad Kortrijk als energie neutrale stad verder waar te maken, is Stad Kortrijk op zoek naar een projectleider energie. 

De volledige infobundel kan je hier raadplegen. 
 

In welk team kom je terecht? 

Het team Gebouwen maakt deel uit van de directie Ruimte. Het team bestaat uit 40 medewerkers die samen instaan voor het duurzaam ontwikkelen en beheren van het stedelijk patrimonium. Dit betekent zowel het bouwen en verbouwen als het onderhoud en beheer van de verschillende stads- en OCMW - gebouwen. Dit gebeurt op een klantgerichte, wettelijk conforme, efficiënte, professionele, integrale en creatieve manier. 
 

Wat verwachten we van jou? 
 • Als projectleider energie ben je verantwoordelijk om de energiestrategie van Stad Kortrijk om te zetten naar acties en deze op te volgen en bij te sturen.   
 • Binnen dit kader zal je in eerste instantie het energiemanagement van de Stad Kortrijk uitbouwen en professionaliseren voor het eigen patrimonium.
 • Daarnaast werk je ook actief mee aan een energiestrategie voor het grondgebied van stad Kortrijk.  
 • Vanuit je passie voor energie en klimaat werk je actief mee aan de realisatie van een energie-neutrale stad. 
 • Je bent verantwoordelijk voor de monitoring en de analyse van het energieverbruik en de dataverwerking hieromtrent. 
 • Je neemt initiatief voor het opzetten van samenwerkingen en overleg met verschillende stakeholders, zowel intern als extern. 
 • Je hebt een neus voor innovatie en volgt de markt van de energietechnieken op de voet op
Wie kan deelnemen? 

  Ben je een externe kandidaat?

  • Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in een richting die een link heeft met energie.
  • Je hebt geen masterdiploma, maar minimaal 2 jaar aantoonbare relevante beroepservaring binnen het domein energie en je slaagt voor een niveau-en capaciteitstest. 

  Ben je een interne kandidaat?

  • Je hebt minstens 12 maand graadanciënniteit op A-niveau bij de stad of het OCMW (Interne en externe personeelsmobiliteit) 
  • Je hebt minstens 4 jaar graadanciënniteit op B-niveau en 6 jaar dienstanciënniteit bij de stad of het OCMW (Bevordering en bevordering via externe personeelsmobiliteit)
    
  Hoe verloopt de selectieprocedure? 

  Screening CV

  Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze selectieprocedure. 

  Deel 1

  Thuisopdracht: ga aan de slag met de case en toon je competenties, kennis en vaardigheden
  Het minimale resultaat om door te stromen naar het tweede deel is 60/100.
  Timing: Je ontvangt de thuisopdracht per mail op 23 december 2020. We verwachten de case terug op 30 december 2020 voor 23u59.

  Deel 2

  Mondelinge Proef: je wordt bevraagd rond je inzicht in de job, je kennis, ervaring, persoonlijkheid en motivatie. We gaan in dit gesprek na of er een potentiële match is tussen jou, de job en de organisatie.
  Het minimale resultaat als geslaagd beschouwd te worden is 60/100.
  Timing: De mondelinge proef gaat onder voorbehoud door op 14 januari 2021. 

  Wervingsreserve (of bevorderingsreserve)

  Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. Deze wervingsreserve wordt gebruikt om snel te kunnen inspelen op de nood aan personele inzet. We putten uit deze werfreserve voor tijdelijke invullingen (vervanging ziektes, zwangerschapsvervangingen…), maar evengoed voor permanente aanstellingen van onbepaalde duur.

  Heb je interesse? 

  Solliciteren kan tot en met 20 december 2020 enkel digitaal via deze link.

  Heb je vragen? 

  Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure via vacatures@kortrijk.be of 0489 31 20 47.

  Bij groep Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 

  Afbeelding Projectleider Energie

  Afbeelding projectleider energie