Projectleider Digitale Transformatie (A1a-A3a)

Gepubliceerd op Donderdag 19 januari 2023

Als Projectleider Digitale Transformatie onderhoud je nauwe contacten met de collega’s van de diverse diensten om hun behoefte te detecteren en te vertalen naar concrete digitale transformatie projecten. Je staat in voor de volledige opvolging en uitvoering van deze projecten, die heel divers van aard zijn. Zo bouwen we verder aan Kortrijk als smart city en optimaliseren we de dienstverlening via digitalisering.  Je bent binnen jouw projecten de schakel tussen jouw collega’s (de interne klanten uit diverse diensten) en de leverancier. Je begeleidt het volledig traject van bij de vraagfase van de (interne) klant, over de analyse, de aanbesteding, de concrete uitvoering, de lancering tot de nazorg.  Je draagt met je kennis bij aan de verdere uitbouw van de volledige IT-architectuur. 

De projectportfolio van het team bevat ruim 100 heel diverse projecten. Een kleine greep uit lopende of uit te werken projecten in het team: app voor dienstverlening, uitbouw virtuele assistent en website van de toekomst, uitbouw van portaal en dossiersysteem voor opvolgen en toekennen subsidies : voor erkende verenigingen, voor woningrenovaties,…; opzet CRM en ondersteuning dienstverlening in de Deelfabriek, applicatie voor groenbeheer,…

Werk je graag mee aan de verdere digitale transformatie van de groep Kortrijk? 

Schrijf je nu in

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Je komt terecht in het team IT Projecten en Data, één van de 5 teams binnen de directie Digitale Transformatie. Het team bestaat uit 11 collega’s die samen instaan voor het initiëren en opvolgen van software en data-projecten, met ondersteuning van de andere collega’s uit de directie Digitale Transformatie.  

De directie digitale transformatie staat ten dienste van de organisatie. We helpen de bedrijfsstrategie vorm te geven via digitalisering. We werken samen met alle teams aan hun (digitale) uitdagingen en streven hierbij naar tevredenheid van onze interne en externe klanten, dus zowel collega’s als burgers. 

 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN?

 • Je bent het aanspreekpunt en de trekker van projecten die een focus hebben op digitale transformatie. Je gaat hierbij steeds projectmatig te werk met een duidelijke zin voor verantwoordelijkheid, een klantgerichte ingesteldheid en analytische geest.  
 • Je bouwt de IT-architectuur verder uit rekening houdend met een verregaande digitalisering en een toenemend aantal elektronische diensten voor de burger en de medewerkers. Je formuleert proactief adviezen ter verbetering van de algemene werking. Hierbij streef je naar een efficiënte en kwaliteitsvolle ondersteuning van de medewerkers.  
 • Bij de voorbereiding van informatisering van bestaande, nieuwe of geoptimaliseerde werkprocessen breng je samen met de klant en andere relevante stakeholders binnen het werkproces de behoeftes in kaart en je kan die vertalen naar een lastenboek.  
 • Bij de uitvoering van de informatisering sta je in voor het opstellen van de kwaliteitseisen op functioneel vlak en de kwaliteitscontrole van de oplossing. Je doet dit met een focus om een goed evenwicht te vinden in procesbenadering versus product beschikbaarheid. Je bent goed op de hoogte van de business processen waarrond je analysewerk verricht.  
 • Je neemt innovatieve en vernieuwende projecten op om zo mee concreet vorm te geven aan Kortrijk als een smart city. Je bent steeds op de hoogte van de laatste nieuwe trends en ontwikkeling op vlak van digitale dienstverlening en staat open om je expertise binnen het vakdomein verder uit te bouwen en te ontwikkelen.  
 • Je bouwt een intern en extern netwerk uit en legt hiervoor de nodige contacten met interne collega’s, collega’s van andere overheden en leveranciers. Je onderhoudt relaties met leveranciers. 

Meer info

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 

 • Een contract van onbepaalde duur op A-niveau. 
 • Maaltijdcheques van 7,50 euro. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 
 • Fietsvergoeding. 
 • Eindejaarspremie. 
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 
 • Mogelijkheden tot telewerk. 
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. 

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een interne kandidaat? 

 • Je hebt een contract onbepaalde duur en minstens 12 maand niveauanciënniteit op A-niveau bij de stad of het OCMW. •
 • OF Je hebt minstens 4 jaar niveau anciënniteit op B-niveau of minstens 4 jaar niveauanciënniteit op C4/5- niveau én 6 jaar dienst anciënniteit bij de stad of het OCMW

Ben je een externe kandidaat?

 • Je hebt masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A en minstens 1 jaar relevante beroepservaring.
 • OF Je hebt geen masterdiploma of diploma dat toegang geeft tot niveau A, maar minimaal 1 jaar relevante beroepservaring én je slaagt voor een niveau-en capaciteitstest

 

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 12 februari 2023, enkel digitaal via deze link

 

HEB JE VRAGEN?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of  056 27 85 73. 

Bij groep Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 

 

Projectleider Digitale Transformatie