Projectcoördinator Veiligheid en Welzijn op het Werk (B1-B3)

Gepubliceerd op Dinsdag 22 november 2022
22 november 202205 december 2022

Je ondersteunt de directie Personeel en in het bijzonder het team Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk bij de uitbouw van een structureel welzijnsbeleid voor werknemers in de groep Kortrijk. Je volgt de uitgebouwde visie rond veiligheid en welzijn op en staat in voor de uitrol en opvolging van de jaaractieplannen in nauwe samenwerking met de stuurgroep.  

Je draagt bij aan een duurzaam HR-beleid: Gezonde Gemotiveerde Gelukkige medewerkers. Je houdt vinger aan de pols in het brede veiligheids- en welzijnsbeleid vanuit de werkgever en je volgt nieuwe beleidslijnen op. Je geeft de nodige adviezen en bijsturing hierin.  Je werkt hiervoor nauw samen met het
HR-team en andere ondersteunende diensten, en waar nodig neem je ook concrete individuele opvolging van bepaalde medewerkers op in kader van reïntegratie. 

Schrijf je nu in!

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Als Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) zetten we ons mee in voor het welzijn van de mensen op deze enorme ‘werkvloer’. We bieden organisatiebreed ondersteuning opdat de medewerkers op een veilige, gezonde manier kunnen werken. Dit met de nodige aandacht voor het mentale welzijn.

IDPBW ondersteunt de werkgever, leidinggevenden en medewerkers in zeven welzijnsdomeinen: Arbeidsveiligheid, arbeidsgezondheid, psychosociaal welzijn, ergonomie, verfraaiing van de werkplaatsen, arbeidshygiëne, milieu.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

 • Je ondersteunt de uitwerking van het welzijnsbeleid waarbij je meewerkt aan de opvolging van A tot Z van de diverse acties, jaaractieplannen en afspraken binnen de stuurgroep. We verwachten duidelijke inbreng en expertise in de uitrol van diverse projecten gaande van de voorbereiding, opbouw, implementatie, evaluatie en nazorg van alle acties en projecten binnen dit beleid. Actuele thema’s zijn: 

  • Agressiebeleid,  
  • Werkplekken en nieuwe werken, 
  • Ziektebeleid, re-integratie, 
  • Mentaal welzijn, 
  • Veiligheid en preventie mobiele arbeidsmiddelen 
  • Vormingsbeleid veiligheid en welzijn, 
  •  
 • Je vormt samen met de directeur Personeel en de preventieadviseurs het aanspreekpunt voor het beleidsdomein Veiligheid en Welzijn. Je bent daarnaast ook aanspreekpunt voor de vertrouwenspersonen en stemt je werking af met IDEWE en de preventieadviseurs psychosociaal welzijn.
 • Je ondersteunt je leidinggevende in de beleidsplanning  en doet suggesties naar voorstellen om de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie te vertalen in concrete projecten en acties. 
 • Je verzamelt en verwerkt proactief informatie om het veiligheids- en welzijnsbeleid en de inhoud van beleidsplannen met kennis en data te kunnen ondersteunen en onderbouwen.
 • Je betrekt je collega’s en relevante  actoren en partners bij de uitwerking van het veiligheids- en welzijnsbeleid en je toetst je voorstellen op regelmatige basis af met je leidinggevende en de collega’s van de directie Personeel om zo proactief behoeften te kunnen capteren en het draagvlak voor je beleid te vergroten.
 • Enz.

Meer info

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 
 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 

 • Een contract van onbepaalde duur op B-niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Aandacht voor welzijn (onder andere dankzij jouw actieplannen)
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
   

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat?

Je beschikt over een bachelordiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B, bij voorkeur in een relevante studierichting voor deze vacature.

Je beschikt niet over een bachelordiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B, maar heb minimum 1 jaar aantoonbare relevante beroepservaring in projectmatig werken. Je kan deelnemen, na het slagen voor een niveau- en capaciteitstest.

Ben je een interne kandidaat?

Via interne en externe personeelsmobiliteit
Je hebt een contract van onbepaalde duur en minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad of het OCMW. 

Via bevordering en bevordering via externe personeelsmobiliteit
Je hebt een contract onbepaalde duur en minstens 4 jaar niveau anciënniteit op C-niveau (bij Kortrijk of in een ander bestuur verworven) of minstens 4 jaar niveauanciënniteit op D4/5-niveau (bij Kortrijk of in een ander bestuur verworven) én 6 jaar dienst anciënniteit bij stad of OCMW Kortrijk.  
 

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 5 december 2022, enkel digitaal via: https://www.jobsolutions.be/register/13848-74

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Leen Hooghe, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure via vacatures@kortrijk.be.
 

Bij groep Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap

medewerker staat ergonomisch aan bureau